Playlisty Kecárna
Reklama

Ghosts That We Knew - text, překlad

playlist Playlist
You saw my pain, washed out in the rain
Broken glass, saw the blood run from my veins
But you saw no fault no cracks in my heart
And you knelt beside my hope torn apart
Viděl jsi mou bolest, smytou v dešti
Rozbité sklo, spatřilo krev tekoucí z mých žilách
Ale neviděl jsi žádnou vinu, žádné trhliny v mém srdci
A tys poklekl vedle mé naděje roztrhán
But the ghosts that we knew will flicker from view
And we'll live a long life
Ale duchové, které jsme znali odtřepotají z pohledu
A my budeme žít dlouhý život
So give me hope in the darkness that I will see the light
Cause oh they gave me such a fright
But I will hold as long as you like
Just promise me we'll be alright
Tak dej mi naději v temnotě, abych spatřil světlo
Protože oh oni mi nahnali takový strach
Ale já se budu držet tak dlouho, jak budeš chtít
Jen mi slib, že budeme v pořádku
So lead me back
Turn south from that place
And close my eyes to my recent disgrace
Cause you know my call
And we'll share my all
And our children come, they will hear me roar
Tak mě naveď zpátky
Otoč se jižně od toho místa
A zavři mé oči před mou nedávnou hanbou
Protože znáš mé volání
A budeme sdílet všechno mé
A naše děti přijdou, uslyší mě řvát
So give me hope in the darkness that I will see the light
Cause oh they gave me such a fright
But I will hold as long as you like
Just promise me that we'll be alright
Tak dej mi naději v temnotě, abych spatřil světlo
Protože oh oni mi nahnali takový strach
Ale já se budu držet tak dlouho, jak budeš chtít
Jen mi slib, že budeme v pořádku
But hold me still bury my heart on the cold
And hold me still bury my heart next to yours
Ale drž mě pevně, pohřbi mé srdce za studena
A drž mě pevně, pohřbi mé srdce vedle svého
So give me hope in the darkness that I will see the light
Cause oh they gave me such a fright
And I will hold on with all of my might
Just promise me that we'll be alright
Tak dej mi naději v temnotě, abych spatřil světlo
Protože oh oni mi nahnali takový strach
A já se budu držet ze všech svých sil
Jen mi slib, že budeme v pořádku
But the ghosts that we knew will flicker from view
And we'll live a long life
Ale duchové, které jsme znali odtřepotají z pohledu
A budeme žít dlouhý život

Text přidala DolaineSee

Text opravila grzbr

Video přidala DolaineSee

Překlad přidala element122

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Babel

Reklama

Mumford & Sons texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.