Playlisty Akce
Reklama

Dust Bowl Dance - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

The young man stands on the edge of his porch
The days were short and the father was gone
There was no one in the town and no one in the field
This dusty barren land had given all it could yield
Mladík stojí na okraji svého přístřešku
Dny byly krátké a otec byl pryč
Nikdo nebyl ve městě a nikdo nebyl na poli
Tahle v prachu pohřbená zem vydala vše co mohla
I've been kicked off my land at the age of sixteen
And I have no idea where else my heart could have been
I placed all my trust at the foot of this hill
And now I am sure my heart can never be still
So collect your courage and collect your horse
And pray you never feel this same kind of remorse
Byl jsem vyhozen ze své země v šestnácti letech
A neměl jsem ponětí kam jinam bych dal své srdce
Všechnu svou důvěru jsem vložil do nohou na tomto kopci
a teď si jsem jist, že moje srdce nikdy nebude klidné
Tak posbírej svou kuráž a svou netrpělivost
A modli se, abych nikdy nepoznal stejné výčitky.
Seal my heart and brake my pride
I've nowhere to stand and now nowhere to hide
Align my heart, my body, my mind
To face what I've done and do my time
Slep mé srdce a zabrzdi mou pýchu
Nemám kde bych zůstal a nemám kam se schovat
Spoj moje srdce, mé tělo, mou mysl
Abych čelil tomu co jsem udělal a dej mi čas
Well you are my accuser, now look in my face
Your opression reeks of your greed and disgrace
So one man has and another has not
How can you love what it is you have got
When you took it all from the weak hands of the poor?
Liars and thieves you know not what is in store
No ty jsi můj žalobce, tak se mi teď podívej do tváře,
tvé osočování pramení z tvé hamižnosti a hamby
Tak jeden člověk má a druhý ne
Jak můžeš milovat to, co máš
Když jsi to vzal ze slabých rukou chudých?
Lháři a zloději nevíte, co se zrovna prodává.
There will come a time I will look in your eye
You will pray to the God that you always denied
The I'll go out back and I'll get my gun
I'll say, "You haven't met me, I am the only son"
Přijde čas kdy se vám podívám do očí
a vy se omluvíte Bohu, že jste vždy odmítali
A já půjdu zase ven a vezmu svou zbraň
Řeknu, "neznáme se, já jsem Jeho syn."
Seal my heart and brake my pride
I've nowhere to stand and now nowhere to hide
Align my heart, my body, my mind
To face what I've done and do my time
Slep mé srdce a zabrzdi mou pýchu
Nemám kde bych zůstal a nemám kam se schovat
Spoj moje srdce, mé tělo, mou mysl
Abych čelil tomu co jsem udělal a dej mi čas
Well yes sir, yes sir, yes it was me
I know what I've done, cause I know what I've seen
I went out back and I got my gun
I said, "You haven't met me, I am the only son"
No ano pane, ano pane, ano to jsem byl já
Já vím co jsem udělal, protože jsem to všechno viděl
šel jsem ven, vzal jsem svou zbraň
řekl: "Neznáme se, já jsem Jeho syn"

Text přidala MissH

Video přidala tyger852

Překlad přidala maggot4live

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sigh No More

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.