Playlisty Akce
Reklama

Babel - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Cause I know that time has numbered my days
And I go along with everything you say
Protože vím, že čas mi spočítal mé dny
A já souhlasím se vším co říkáš.
But I ride home laughing, look at me now
The walls of my town they come crumbling down
Ale jedu domu smějici se, podívej se na mě teď
Zdi mého města se řítí dolů
And my ears hear the call of my unborn sons
And I know their choices color all I've done
A mé uši slyší křik mých nenarozených synů
A vím, že jejcih rozhodnutí barví vše, co jsem udělal.
But I'll explain it all to the watchman's son
I never lived a year better spent in love
Ale všechno to vysvětlím hlídačově synu
Nikdy jsem nežil rok lepšie strávený v láske
Cause I know my weakness, know my voice
I'll believe in grace and choice
And I know perhaps my heart is farce
But I'll be born without a mask
Protože znám svoji slabost, znám svůj hlas
Budu věřit v milost a volbu
A vím že mé srdce je možná fraškou
Ale budu narozen bez masky.
Like the city that nursed my greed and my pride
I stretch my arms into the sky
Jako to město, které se staralo o mou chamtivost a pýchu
Protahuji si ruce k nebi
I cry Babel, Babel, look at me now,
The walls of my town they come crumbling down
Kričím:"Babylone, Babylone, jen se na mě podívej! Zdi mého města se hroutí dolů."
You ask where will we stand
In the winds that will howl
As though the sea will slip into the cloud
Ptáš se kde budeme stát
Ve větrech, které budou výt
Ačkoli moře se vsune do oblak
So come down from your mountain
And stand where we've been you know
Our breath is weak and our bodies thin.
Takže sestup ze své hory
A postav se takm, kam mi
Náš deach je slabý a těla hubená
Press my nose up to the glass around your heart
I should have known
I was weaker from the start.
You'll build your walls
And I'll play my bloody part.
To tear, tear them down.
Přitiskni můj nos ke sklu okolo tvého srdce
Měl jsem to vědět
Byl jsem slabší už od začátku.
Postavíš si svoje zdi.
A já zahraji svou krvavou část.
Abych je strhl, strhl dolů.
Well I'm gonna tear, tear them down.
Know my weakness, know my voice.
I believe in grace and choice.
I know that perhaps my heart is farce
But I know that I'll be born without a mask
Strhnu je, strhnu je dolů.
Znám své slabosti, znám svůj hlas.
Věřím v milost a volbu.
Vím že mé srdce je možná fraškou
Ale vím, že budu narozen bez masky.

Text přidala tyger852

Text opravila Romisssek

Video přidal MisasMorgos

Překlad přidala casexter

Překlad opravila kikuliatkkoo

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Babel

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.