Playlisty Akce
Reklama

After The Storm - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
And after the storm,
I run and run as the rains come
And I look up, I look up,
on my knees and out of luck,
I look up.
A po bouři
běžím a běžím jako příchozí déšť
vzhlédnu, vzhlédnu
na kolenou a bez štěstí,
vzhlédnu.
Night has always pushed up day
You must know life to see decay
But I won't rot, I won't rot
Not this mind and not this heart,
I won't rot.
Noci vždy zatlačí dny
musíš vědět o životě, abys mohl vidět úpadek
ale já se nezkazím, já se nezkazím
Ne moje mysli a ne toto srdce
já se nezkazím
And I took you by the hand
And we stood tall,
And remembered our own land,
What we lived for.
A já tě vezu za ruku,
a budeme spolu stát
A vzpomínat na naši zem
pro kterou jsme žili
And there will come a time, you'll see, with no more tears.
And love will not break your heart, but dismiss your fears.
Get over your hill and see what you find there,
With grace in your heart and flowers in your hair.
A pak přijde čas, však uvidíš, bez dalších slzí
A láska ti nezlomí srdce, ale zažene tvé obavy
Přejdi přes kopec a podívej se na to, co tam najdeš,
s vděkem ve tvém srdci a květinami ve vlasech.
And now I cling to what I knew
I saw exactly what was true
But oh no more.
That's why I hold,
That's why I hold with all I have.
That's why I hold.
A já teď lpím na tom, co jsem věděl,
přesně jsem viděl, co je byla pravda
ale, oh, teď už ne
To je proč lpím
to je proč lpím na všem co mám
to je proč lpím.
And I won't die alone and be left there.
Well I guess I'll just go home,
Oh God knows where.
Because death is just so full and man so small.
Well I'm scared of what's behind and what's before.
A já nezemřu sám a nebudu opuštěný.
No předpokládám, že prostě půjdu domů
Oh Bůh ví kam.
Protože smrt je tak konečná a člověk tak malý
A já se bojím toho, co je za mnou a toho, co je přede mnou
And there will come a time, you'll see, with no more tears.
And love will not break your heart, but dismiss your fears.
Get over your hill and see what you find there,
With grace in your heart and flowers in your hair.
A pak přijde čas, však uvidíš, bez dalších slzí
A láska ti nezlomí srdce, ale zažene tvé obavy
Přejdi přes kopec a podívej se na to, co tam najdeš,
s vděkem ve tvém srdci a květinami ve vlasech.
And there will come a time, you'll see, with no more tears.
And love will not break your heart, but dismiss your fears.
Get over your hill and see what you find there,
With grace in your heart and flowers in your hair.
A pak přijde čas, však uvidíš, bez dalších slzí
A láska ti nezlomí srdce, ale zažene tvé obavy
Přejdi přes kopec a podívej se na to, co tam najdeš,
s vděkem ve tvém srdci a květinami ve vlasech.

Text přidala MissH

Text opravila jaro12

Videa přidali Ceci77, tyger852

Překlad přidala maggot4live

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Wilder Mind

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.