Playlisty Kecárna
Reklama

Fever To The Form - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

So whether music or madness
Live by one of the two
By one of the two
Tak či hudbou alebo šialenstvom
Ži jedným z dvoch
Jedným z dvoch
Go on, fill your heart up with gladness
Not a moment too soon
Not a moment too soon
Pokračuj, naplň si srdce šťastím
Nie príliš skorá chvíľa
Nie príliš skorá chvíľa
Should we ration the reasons?
Of this I've never been sure
Mali by sme rozdeľovať dôvody?
Týmto som si nikdy nebol istý
So I will follow the feeling
And sing fever to the form
Oh my fever to the form
Tak budem nasledovať pocit
A spievať vzrušenie do formy
Oh moje vzrušenie do formy
Fever to the form
Fever to the form
Vzrušenie do formy
Vzrušenie do formy
Cos' the very thing you're afraid, afraid of
It keeps you clean but unclear
Clean but unclear
Pretože presne tá vec, ktorej sa obávaš, obávaš
Ťa udržuje čistou, ale nejasnou
Čistou, ale nejasnou
Is the dirt that you're made, you're made of
And thats nothing to fear
No, its nothing my dear
Je to špina, z čoho si vyrobená, vyrobená
A nie je sa čoho báť
Nie, ničoho, moja milá
How did I know what you're thinking?
Maybe I thought it before
Ako som vedel, čo si myslíš?
Možno som si to myslel predtým
Maybe that's why I'm at your window
Hear me at your door
Singing give me some more
Možno preto som v tvojom okne
Vypočuj ma pri svojich dverách
Spievam daj mi niečo viac
Oh fever to the form
Won't you hear me at your door?
Singing give me some more
Oh vzrušenie do formy
Nebudeš ma počuť pri tvojich dverách?
Spievam daj mi niečo viac
Cos' you were never empty
And we've been here before
Yes, we've been here before
Pretože ty si nikdy nebola prázdna
A predtým sme tu boli
Áno, predtým sme tu boli
But now theres always plenty
Yet still we ask for more
Singing fever to the form
Ale viem, že je vždy je tu toho veľa
Avšak stále pýtame viac
Spievame vzrušenie do formy

Text přidala mss

Text opravila FloBlack

Video přidala mss

Překlad přidala FloBlack

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

First Mind

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.