Kecárna Playlisty
Reklama

Cucurucu - text, překlad

Softly, in the evening dusk, a woman is singing to me;
She takes me back down the vista of my years, until I see
I see a child underneath the piano, in the boom of the tingling strings
Pressing the poised feet of his mother who smiles at him as she sings.
Nežne, vo večernom šere, mi spieva žena;
Berie ma späť cestou spomienok mojich rokov,až kým vidím
Vidím dieťa pod klavírom, v dunení
brniacich strún
Stláčajúc pripravené nohy svojej matky, ktorá sa naňho usmieva, keď mu spieva
Cucurucu, cucurucu Cucurucu, cucurucu
Softly now in the evening dusk, a woman is singing to me;
She takes me back down the vista of my years, until I see
A boy, a child underneath the piano, in the boom of the tingling strings
Pressing the poised feet of his mother who smiles at him as she sings
Yearning to belong, yearning to belong
My heart beats with a ceaseless longing of a yearning to belong
In spite of myself, and all of these nursery songs
My heart beats with a ceaseless longing of a yearning to belong
Nežne teraz vo večernom šere,
mi spieva žena;
Berie ma späť cestou spomienok mojich rokov,
až kým vidím,
Chlapca, dieťa pod klavírom, v dunení
brniacich strún
Stláčajúc pripravené nohy svojej matky, ktorá sa naňho usmieva, keď mu spieva
Dychtenie patriť, dychtenie patriť
Moje srdce tlčie v ustavičnej túžbe po
dychtení patriť
Aj napriek sebe a všetkým týmto detským piesňam
Moje srdce tlčie v ustavičnej túžbe po
dychtení patriť
Cucurucu, cucurucu
Singing cucurucu, cucurucu
Cucurucu, cucurucu
Spievam cucurucu, cucurucu
Till the melodies of childish days, are upon, upon me
And they take me back, back down the river
They keep leading me on, they lead me to the sea
And all of my manhood is cast
Down in the flood of remembrance, and I weep like a child for the past.
Kým sú melódie detských dní vo mne,
vo mne
A berú ma späť, späť dolu riekou
Stále ma vedú ďalej, vedú ma do mora
A všetka moja mužskosť je stratená
Dole v povodni spomínania, a ja plačem
ako dieťa pre minulosť
Singing cucurucu, cucurucu
Singing cucurucu, cucurucu
Spievam cucurucu, cucurucu
Spievam cucurucu, cucurucu
I see a child underneath the piano, in the boom of the tingling strings
Pressing the poised feet of his mother who smiles at him as she sings.
Listen to me son, I'll tell you why your feather's strong
Cause he can still say every single day, he's yearning to belong
Yearning to belong, yearning to belong
My heart beats with a ceaseless longing of a yearning to belong
In spite of myself, and all of these nursery songs
My heart beats with a ceaseless, meets with a peaceless burning to belong
Vidím dieťa pod klavírom, v dunení
brniacich strún
Stláčajúc pripravené nohy svojej matky, ktorá sa naňho usmieva, keď mu spieva
Počúvaj ma, syn môj, poviem ti, prečo je tvore perie silné
Pretože on môže stále povedať každý jeden deň, že dychtí, aby patril
Dychtí, aby patril, dychtí, aby patril
Moje srdce tlčie v ustavičnej túžbe po
dychtení patriť
Aj napriek sebe a všetkým týmto detským piesňam
Moje srdce tlčie v ustavičnej, stretáva sa s nepokojným horením po patrení
Singing cucurucu, cucurucu
Singing cucurucu
Singing cucurucu, cucurucu
Cucurucu
Spievam cucurucu, cucurucu
Spievam cucurucu
Spievam cucurucu, cucurucu
Cucurucu

Text přidala FloBlack

Překlad přidala FloBlack

Překlad opravila FloBlack

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

First Mind

Reklama

Nick Mulvey texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.