Playlisty Kecárna
Reklama

Show You The Cross - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

If you've been abandoned by the ones you trust the most
And you’ve built a wall around your heart to make sure no one else gets close
I could fill the air with empty words and hope that they would work
But nothing I could say would change the way you hurt
So, I won’t say another word
Pokud tě opustili ti, kterým jsi nejvíc důvěřoval
A ty sis postavil kolem srdce zeď, aby ses ujistil, že se nikdo jiný nepřiblíží
Mohl jsem naplnit vzduch prázdnými slovy a nadějí, že to bude fungovat
Ale nic, z toho co jsem řekl, nezmění to, jak tě to bolí
Takže neřeknu ani slovo
I’ll show you the cross
With Jesus lifted high
I’ll show you the grave
Where death was left behind
I’ll show you a Savior
Who paid the highest cost
Show me all your scars
And I’ll show you the cross
Ukážu ti kříž
S Ježíšem zvednutým vysoko
Ukážu ti hrob
Kde zůstala smrt
Ukážu ti Spasitele
Který zaplatil nejvyšší cenu
Ukaž mi všechny své jizvy
A já ti ukážu kříž
If you’re on the outside, angry and lookin’ in
You don’t believe that grace could reach you in the places you have been
If all you know of truth and love are lies and hypocrites
Then nothing I could say would change the way it is
The only thing that I can do is this
Pokud jsi venku, naštvaný a nahlížející
Nevěříš, že by se k tobě milost mohla dostat na místech, na kterých jsi byl
Pokud všechno, co znáš, je pravda a láska jsou lži a pokrytectví
Pak nic z toho, co řeknu, nezmění to, jaké to je
Můžu udělat jen tuhle jedinou věc
I’ll show you the cross
With Jesus lifted high
I’ll show you the grave
Where death was left behind
I’ll show you a Savior
Who paid the highest cost
Show me all your scars
And I’ll show you the cross
Ukážu ti kříž
S Ježíšem zvednutým vysoko
Ukážu ti hrob
Kde zůstala smrt
Ukážu ti Spasitele
Který zaplatil nejvyšší cenu
Ukaž mi všechny své jizvy
A já ti ukážu kříž
Come as you are
Come as you are
Broken and bleeding
Come as you are
Come as you are
Find what you’re needing
Come as you are
Come as you are
If you don’t believe it
Přijď takový, jaký jsi
Přijď takový, jaký jsi
Zlomený a krvácející
Přijď takový, jaký jsi
Přijď takový, jaký jsi
Najdi, co potřebuješ
Přijď takový, jaký jsi
Přijď takový, jaký jsi
Pokud tomu nevěříš
I'll show you my sins
Dead and washed away
I'll show you the grace
That led my heart to change
I'll show you a Savior who loved when I was lost
Show me all your scars
Ukážu ti svoje hříchy
Smrt a umytí
Ukážu ti milost
Která dovedla mé srdce ke změně
Ukážu ti spasitele, který miloval, když jsem byl ztracený
Ukaž mi svoje jizvy
And I’ll show you the cross
With Jesus lifted high
I’ll show you the grave
Where death was left behind
I’ll show you a Savior
Who paid the highest cost
Show me all your scars
And I’ll show you the cross
Show me all your scars
And I’ll show you the cross
Show me all your scars
And I’ll show you the cross
A já ti ukážu kříž
S Ježíšem zvednutým vysoko
Ukážu ti hrob
Kde zůstala smrt
Ukážu ti Spasitele
Který zaplatil nejvyšší cenu
Ukaž mi všechny své jizvy
A já ti ukážu kříž
Ukaž mi všechny své jizvy
A já ti ukážu kříž
Ukaž mi všechny své jizvy
A já ti ukážu kříž

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Show You The Cross - Single

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.