Playlisty Kecárna
Reklama

Coming Home - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

We've all got to dream of something,
tall buildings or wet sand between our toes,
or fast cars and fancy clothes.
Všichni jsme o něčem snili
Vysoké domy nebo mokrý písek mezi prsty u nohou
Nebo rychlá auta a nóbl oblečení
Some folks spend their whole lives fighting
while some find the good life drops in their lap
nothing ever will close that gap
You just got to jump onboard
and hope you'll find your reward.
Někteří lidé stráví celý život bojem
Zatímco někteří už naleznou dobrý život spadlí do klína
Nic nikdy nedožene ten náskok
Musíš prostě naskočit na palubu
a doufat v nalezení své odměny
Soon that day will come your urge to roam will relent,
so make your move, make your peace, make amends,
we're all coming home in the end
Brzy ten den přijde ,tvá chuť toulat se ochabne
Tak jdi do toho,smiř se,vše odčiň
Všichni se nakonec vracíme domů
I've travelled so far so quickly
the continent spinning beneath my wings
ticking boxes, aquiring things,
but the further I go I find, I just want what I left behind
maybe love will lead me back to your door
the need to feel something simple and pure, like I did before,
how we strain our necks to see what's around the next bend
or waste our hours chasing fair-weather friends
we're all coming home in the end.
Cestoval jsem tak daleko , tak rychle
Světadíl se točil pod mými křídly
Ubýhající schránky,objevující věci
Ale čím dále jdu shledávám , že to co jsem chtěl jsem zanechal za sebou
Možná mě láska zavede zpět k tvým dveřím
Ta potřeba cítit něco jednoduchého a čistého , jako jsem cítil dřív
Jak namáháme krky ,abychom viděli co je za další zatáčkou
Nebo plýtváme časem zaobíráním se falešnými přáteli
Všichni se nakonec vracíme domů
So fly, don't shy from some afar desired prize
a million miles from where we lie,
Cos your flight is one enormous circle looping wide
to bring you right back to my side,
oh, oh, oh
Tak leť , neobávej se nějakého vzdáleného vytouženého ideálu
Milion mil od místa kde ležíme
Protože tvůj let je jedna široká smyčka
která tě donese zpět ke mně
oh, oh, oh

Text přidala Nikola131

Video přidala Nikola131

Překlad přidala Nikola131

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Mt.Desolation

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.