Playlisty Kecárna
Reklama

You Do You (ft. Tiffany Haddish) - text, překlad

playlist Playlist
Who it is that you want me to be I can't be
I can only do me
I can only go where life takes me
Now who it is that you want me to be I can't be
I can only do me
I can only be how God made me, yeah
Kým chceš, abych byl, ale já jím být nemůžu?
Dokážu být jen sám sebou
Můžu jít jen tam, kam mě život zanese
Tak kým chceš, abych byl, ale já jím být nemůžu?
Dokážu být jen sám sebou
Můžu být jen takový, jakého mě stvořil Bůh, jo
Yo
There's only one of me, incredibly uniquely designed
I keep my focus up ahead and leave my worries behind
I know that any goal I wanna reach starts in my mind
I'm kinda dope 'cause I'm one of a kind
I like to take my own path, never following the masses
I do my thing, taking risks, taking chances
I see no boundaries, no impasses
To living my realized dream, keeping music fresh
Jo
Existuje jen jedno moje já, neuvěřitelně jedinečně navržené
Soustředím se a starosti házím za hlavu
Vím, že ať chci dosáhnout jakéhokoli cíle, začíná to v hlavě
Jsem celkem boží, protože jsem jediný svého druhu
Rád jdu svou vlastní cestou, nikdy nejdu s davem
Dělám si to po svém, riskuju, zkouším
Nevidím hranice, žádné slepé uličky
Ve snaze žít si svůj sen a vnášet do hudby svěžest
You do you and I'll do me
Together we'll make harmony
Together we'll make the world go 'round
'Round, 'round, 'round
You do you and I'll do me
Together we'll make harmony
Together we may dance differently but it's all good
Ty jsi ty a já jsem já
Společně tvoříme harmonii
Společně roztáčíme svět
Dokola, dokola, dokola
Ty jsi ty a já jsem já
Společně tvoříme harmonii
Společně můžeme tančit každý jinak, ale přesto je to fajn
I'm easily inspired by the people surrounding me
But still I take pride in my individuality
I might be different from the people in my family
But the truth is their roots keep grounding me
There ain't no mystery to my mastery
I just let myself act naturally
Whatever I dream may not be easy to achieve
But I still believe in equality, so
Získávám inspiraci z lidí kolem sebe
Ale stejně jsem hrdý na svou individualitu
Možná se liším od lidí v rodině
Ale pravda je, že moje kořeny mě vážou k zemi
Na mém mistrovství není nic záhadného
Prostě se chovám přirozeně
Ať už sním o čemkoli, dosáhnout toho nemusí být snadné
Ale já pořád věřím v rovnost, takže
You do you and I'll do me
Together we make harmony
Together we make the world go 'round
'Round, 'round, 'round
You do you, I'll do me
Together we make harmony
Together we may dance differently but it's all good
Ty jsi ty a já jsem já
Společně tvoříme harmonii
Společně roztáčíme svět
Dokola, dokola, dokola
Ty jsi ty a já jsem já
Společně tvoříme harmonii
Společně můžeme tančit každý jinak, ale přesto je to fajn
I love the way you do you, no pretense
Heart open wide, no fear, no defense
You got your own style, you got your own reason
24/7 rock your own uniqueness
And you got me on my knees, you're my sweetness
You doing you is the ultimate realness
This me-you thing we got, let's keep this
Loving you is much deeper than a reflex
(Reflex, reflex, reflex, reflex, reflex)
Líbí se mi, jak jsi sama sebou, upřímně
Srdce otevřené dokořán, beze strachu, bez zábran
Máš svůj vlastní styl, máš svoje důvody
24 hodin, 7 dní v týdnu předvádíš svoji jedinečnost
A dostalas mě na kolena, jsi moje sladidlo
Ty sama sebou, to je naprostá skutečnost
Udržme si každý svoji osobitost
Milovat tě, to je mnohem víc než jen reflex
(Reflex, reflex, reflex, reflex, reflex)
Wait a minute, let me stand up for my girls
We never gonna quit till we truly rule the world
Popular thought says we should rule the world
So we gonna march it till our voices get heard
Who it is that you want me to be I can't be
All it is that I'm asking to be is just free
Free to make my choices and raise my voice up
Tell me where my sisters at and make some noise
Come on and sing it with us
She ready
Počkej chvíli, chci se postavit za svoje holky
Nikdy toho nenecháme, dokud neovládneme svět
Veřejnost si myslí, že bychom měly vládnout světu
Takže budeme pochodovat, dokud naše hlasy nevyslyší
Kým chceš, abych byla, ale já jím být nemůžu?
Žádám jen o to, abych byla svobodná
Abych se mohla svobodně rozhodovat a zvyšovat hlas
Řekni mi, kde jsou moje sestry, a nech se slyšet
No tak, zazpívej si s námi
Ona je připravená
Now you do you, I'll do me
Together we make harmony
Together we make the world go 'round
'Round, 'round
Teď ty jsi ty a já jsem já
Společně tvoříme harmonii
Společně roztáčíme svět
Dokola, dokola
Yo, there's only one of me that ever will be
Never lonely by myself, so I keep doing me
Never phoney, I'm not trippin' on how things should be
I just go with the flow, carefree
Who it is that you want me to be I can't be
Who it is that you're hoping to see, that ain't me
We're just inquisitive kids on a mystic fringe
On a mission to deliver us a happier reality, so
Jo, vždycky bude existovat jen jedno moje já
Nikdy nebudu osamělý sám se sebou, takže jsem sám sebou
Nikdy falešný, nepochybuju o tom, jak by to mělo být
Prostě se nechám unášet proudem, bezstarostně
Kým chceš, abych byl, ale já jím být nemůžu?
Koho doufáš, že ve mně uvidíš?
Jsme jako zvědavé děti, co poprvé zkoušejí pivo
Máme za úkol získat šťastnější realitu, takže
You do you, I'll do me
Together we make harmony
Together we make the world go 'round
'Round, 'round, 'round
Now you do you, I'll do me
Together we make harmony
Together we make love and we'll make it loud
Loud, loud
Ty jsi ty a já jsem já
Společně tvoříme harmonii
Společně roztáčíme svět
Dokola, dokola, dokola
Ty jsi ty a já jsem já
Společně tvoříme harmonii
Společně se milujeme a budeme to dělat nahlas
Nahlas, nahlas
You do you, I'll do me
Together we'll make harmony
Together we'll make the world go 'round
'Round, 'round, 'round, 'round
You do you and I'll do me
Together we make harmony
Together we may dance differently but it's all good
(Don't it feel good when you do you?)
Ty jsi ty a já jsem já
Společně tvoříme harmonii
Společně roztáčíme svět
Dokola, dokola, dokola, dokola
Ty jsi ty a já jsem já
Společně tvoříme harmonii
Společně můžeme tančit každý jinak, ale přesto je to fajn
(Necítíš se snad dobře, když jsi sám sebou?)

Text přidala SuperSonic

Videa přidala SuperSonic

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Look For The Good

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.