Kecárna Playlisty
Reklama

The Freedom Song - text, překlad

playlist Playlist
I picture something is beautiful
It’s full of life and it is all blue
I’ve seen the sunset on the beach, yeah
It makes me feel calm, when I’m calm
Já si představuji že něco je krásné
Je to plné života a je to celé modré
Viděl jsem západ slunce na pláži, jo
Cítím se díky tomu zklidněný, když jsem v klidu
I feel good
When I feel good I sing
And the joy it brings makes me feel good
And when I feel good I sing
And the joy it brings
Cítím se dobře
Když se cítím dobře tak zpívám
A díky štěstí které to přináší se cítím dobře
A když se cítím dobře tak zpívám
A to štěstí které to přináší
I see birds fly across the sky, yeah
And everyone’s heart flies together
Food is frying and people smiling
Like there is no other way...
Vidím ptáky létat napříč nebem, jo
A všechna srdce letí spolu
Jídlo se smaží a lidí se smějí
Jako když není jiná možnost..
To feel good (good)
and when I feel good I sing (sing)
And the joy it brings makes me feel good (good)
And when I feel good I sing (sing)
And the joy it brings
Se cítit dobře (dobře)
A když se cítím dobře tak zpívám (zpívám)
A díky štěstí které to přináší se cítím dobře (dobře)
A když se cítím dobře tak zpívám (zpívám)
A to štěstí které to přináší
I sing
[Chorus:] 2x
Zpívám
[Refrén:] 2x
Come on along, I know you really want to feel our song
We've got some life to bring
We've got some joy in this thing
Come on along, I know you really want to feel our song
We've got some life to bring
We've got some joy in this thing
Přidej se, vím že opravdu chceš cítit naši píseň
Máme nějaký život na přidání
Máme nějaké štěstí v téhle věci
Přidej se, vím že opravdu chceš cítit naši píseň
Máme nějaký život na přidání
Máme nějaké štěstí v téhle věci
Can you feel
Can you feel
Can you feel
The joy that it brings
If you can feel the joy
Then you should let yourself sing
Hey, I love to share my things
Cítíš
Cítíš
Cítíš
To štěstí které to přináší
Jestli cítíš to štěstí
Tak bys měl zpívat
Hej, miluji se dělit o své věci
It brings me freedom (freedom), woah,
got to get yourself to that freedom
smiling and feeling your heart beat
freedom (freedom), woah
you deserve your freedom
Dancing and feeling that beauty
freedom (freedom), woah
Přináší mi to svobodu (svobodu), woah,
Musíš se dostat do téhle vobody
Usmívat se a cítit tep svého srdce
Svoboda (svoboda), woah
Zasloužíš si svou svobodu
Tančit a cítit tu krásu
Svoboda (svoboda), woah
Well, it's all for you
all for you
all for you
all for you
Singing freedom (freedom) woah,
got to getcha some of that
got to getcha some of that
got to getcha some of that, Freedoom !
No, je to všechno pro tebe
Všechno pro tebe
Všechno pro tebe
Všechno pro tebe
Zpívat svoboda (svoboda) woah,
Musím ti dát něco z toho
Musím ti dát něco z toho
Musím ti dát něco z toho, Svobodaaaa!

Text přidala petulema

Videa přidal Moonblade

Překlad přidala zomBee

Je zde něco špatně?
Reklama

Life Is Good

Reklama

Jason Mraz texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.