Playlisty Kecárna
Reklama

Take The Music - text, překlad

playlist Playlist
With the help of vibration through tone and rhythm
The human is forgiven and the soul gets back to living
Returns us all to our natural condition
Turns up the levels on the mind's inner visions
It plays through the space to where you are
And regulates the beating of the broken hearts
A sensation in everybody's pants
Which is why when there is music, life becomes a dance
S pomocí vibrací v tónech a rytmech
Je člověku odpuštěno a duše se vrací k životu
Všechny nás navrací k přirozeným podmínkám
Zvyšuje úrovně myšlenkových představ
Hraje a šíří se prostorem až k tobě
A usměrňuje tlukot zlomených srdcí
Pocit, který má každý v kalhotách
A právě proto, když hraje muzika, život se stává tancem
I take the music everywhere I go
I take the music everywhere I go
Beru s sebou hudbu, ať jdu kamkoliv
Beru s sebou hudbu, ať jdu kamkoliv
Motion is the nature of vibration
It contains a thought and feeling
A baby's first pleasure is to shake its hands and feet and move
And rock the body right
Proving that motion is a sign of life
Obey your body language
It's sending a message
That doesn't ever have to touch the tongue to be expressive
I'm an instrument the spirit gets to play
I sing and I dance all day
Pohyb je podstatou vibrací
Obsahuje myšlenku a pocit
První potěšení miminka je třepat rukama a nohama a hýbat se
A správně vrtět tělem
To dokazuje, že pohyb je známkou života
Řiď se řečí svého těla
Vysílá vzkaz
Který nemusí používat jazyk, aby byl dostatečně výmluvný
Jsem nástrojem, na který hraje má duše
Celý den zpívám a tančím
I take the music (Music)
Everywhere I go (I go, I go, I go)
I take the music (Music)
Everywhere I go (I go, I go)
Beru s sebou hudbu (hudbu)
Ať jdu kamkoliv (jdu, jdu, jdu)
Beru s sebou hudbu (hudbu)
Ať jdu kamkoliv (jdu, jdu)
Music is the quickest way to heaven
It's the source of all creation
Listening to music will change your DNA, son
Everybody got their own transmission
The frequency of thought will impact the magnetism
LOVE is all I need to be
The message that I'm sending is the same I'll be receiving
LOVE is what energizes me
There is love within the rhythm I am breathin'
Hudba je nejrychlejší cestou do nebe
Je zdrojem veškerého stvoření
Poslech hudby ti změní DNA, synu
Každý má své vlastní vysílání
Frekvence myšlenek ovlivní magnetismus
LÁSKA je vším, čím potřebuju být
Zpráva, kterou vysílám, je stejná jako ta, kterou přijímám
LÁSKA mi dodává energii
V rytmu, který dýchám, je láska
I take the music (Music)
Everywhere I go (I go, I go, I go)
I take the music (Music)
Everywhere I go (I go, I go)
I take the music (Music)
Everywhere I go (I go, I go, I go)
I take the music (Music)
Everywhere I go (I go)
Beru s sebou hudbu (hudbu)
Ať jdu kamkoliv (jdu, jdu, jdu)
Beru s sebou hudbu (hudbu)
Ať jdu kamkoliv (jdu, jdu)
Beru s sebou hudbu (hudbu)
Ať jdu kamkoliv (jdu, jdu, jdu)
Beru s sebou hudbu (hudbu)
Ať jdu kamkoliv (jdu)
Music has no limitations
Everybody's welcome
From the whisper of the trees, to the elephant that's belting
Raising hell is every bat and every bee
Every cat and every creature has a song for me
We ain't man made
We all come from nature
Every one of us is a brother and a sister
One World
We're a family of One
Where even the smallest bird hums
Even the smallest bird
Hudba nezná hranic
Každý je vítán
Od ševelení stromů po troubení slonů
Vzrůstá vřava, každý netopýr a každá včelka
Každá kočka a každý tvor, co pro mě má píseň
Nejsme výtvory člověka
Všichni pocházíme z přírody
Každý jeden z nás je bratr a sestra
Jeden svět
Jsme rodina
Ve kterém švitoří i ten nejmenší ptáček
I ten nejmenší ptáček
There is music in our voices
Even when no words are spoken
Our bodies can speak louder than when our mouths are open
There's an under riding common frequency
That keeps us all aligned in divine harmony
Any scale, any note, any style, any meter
Music is the reason that we love to burn the reefer
Put that on record and spin it around
You and I are high on sound
V našich hlasech je hudba
I když nic neříkáme
Naše těla mluví hlasitěji, než když otevíráme ústa
Máme společnou spodní frekvenci
Která nás všechny sjednocuje v božské harmonii
Jakýkoli rozsah, jakákoli nota, jakýkoli žánr, jakékoli tempo
Hudba je důvodem, proč rádi zapalujeme jointy
Pusť si tuhle desku a roztoč ji
Ty a já jsme opojení zvukem
I take the music everywhere I go
I take the music everywhere I go
I take the music everywhere I go
(I take the music, I take the music)
I take the music (Music) everywhere I go (I go, I go)
Music it gives us
Beru s sebou hudbu, ať jdu kamkoliv
Beru s sebou hudbu, ať jdu kamkoliv
Beru s sebou hudbu, ať jdu kamkoliv
(Beru s sebou hudbu, beru s sebou hudbu)
Beru s sebou hudbu (hudbu), ať jdu kamkoliv (jdu, jdu)
Hudba nám dává
The power to move
The power to speak
The power to choose
The power to dream
The power to vote
The power to fly
The power to laugh
The power to cry
Sílu se hýbat
Sílu mluvit
Sílu si vybrat
Sílu snít
Sílu hlasovat
Sílu létat
Sílu se smát
Sílu plakat
The power to live
The power to play
The power to take your breath away
The power to love
The power to be
Sílu žít
Sílu si hrát
Sílu, co ti vyrazí dech
Sílu milovat
Sílu být
I take my power with me (Power)
Everywhere I go (I go, I go, I go)
I take my power (Power)
Everywhere I go (I go, I go)
Beru si s sebou svou sílu (sílu)
Ať jdu kamkoliv (jdu, jdu, jdu)
Beru s sebou sílu (sílu)
Ať jdu kamkoliv (jdu, jdu)
I take the music (Music)
Everywhere I go (I go, I go, I go)
I take the music (Music)
(I go, I go)
Beru s sebou hudbu (hudbu)
Ať jdu kamkoliv (jdu, jdu, jdu)
Beru s sebou hudbu (hudbu)
(Jdu, jdu)
(Take the music, take the music)
(Take the music, take the music)
(Music)
(Take the music, take the music)
(Take the music, take the music)
(Beru s sebou hudbu, ať jdu kamkoliv)
(Beru s sebou hudbu, ať jdu kamkoliv)
(Hudbu)
(Beru s sebou hudbu, ať jdu kamkoliv)
(Beru s sebou hudbu, ať jdu kamkoliv)

Text přidala SuperSonic

Videa přidala SuperSonic

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Look For The Good

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.