Playlisty Kecárna
Reklama

My Kind - text, překlad

playlist Playlist
Love is the way
Love is the light
We light up today
And today is alright
Love is the way
Love will take us higher
We are aligned
And we are united
Láska je cesta
Láska je světlo
Dnes se rozsvítíme
A dnešek je v pořádku
Láska je cesta
Láska nás pozvedne
Jsme spojeni
A jsme sjednoceni
We are united by our differences
Our different kinds of interests
Our different intelligences
Artificial or natural mystic
Each one a chrysalis for perfect imperfections
Yeah, we are limitless 'cause spirit lives inside us
Mother nature did us a favor
Gave each one of us a different flavor
Different visions, different faces
Different incarnations of crazy
Some want to make some noise
Some want to hear the silence
Some want to drive the bus from town to town and give out high fives to
Teachers and bakers and movie ticket takers
To midwives and doctors and magic baby makers
Spojují nás naše rozdílnosti
Naše rozdílné zájmy
Naše rozdílné vědomosti
Umělá i přirozená mystika
Každý jsme kuklou dokonalých nedokonalostí
Jo, jsme neomezení, protože duch žije v nás
Matka Příroda nám udělala laskavost
Dala nám každému jinou příchuť
Rozdílné vize, rozdílné tváře
Různé podoby šílenství
Někteří chtějí dělat hluk
Někteří chtějí slyšet ticho
Někteří chtějí jezdit autobusem z města do města
A plácněme si s
Učiteli a pekaři a vyběrači lístků do kina
S porodními asistentkami a doktory a kouzelnými stvořiteli dětí
'Cause if love is what you're working on
And peace is what you're dreaming
If you're fighting for freedom
You are my people
Protože jestli pracuješ na lásce
A sníš o míru
Jestli bojuješ za svobodu
Jsi můj člověk
You're my kind (My kind)
You're my kind (My kind)
You're my kind (My kind)
Humankind
You're my kind (My kind)
You're my kind (My kind)
You're my kind (My kind)
Humankind
Jsi můj bližní (můj bližní)
Jsi můj bližní (můj bližní)
Jsi můj bližní (můj bližní)
Člověk
Jsi můj bližní (můj bližní)
Jsi můj bližní (můj bližní)
Jsi můj bližní (můj bližní)
Člověk
I don't believe in fighting
'Cause we ain't got that much time
Tomorrow's ground is a foundation laid down
By decisions that I make today
I don't believe in war (No)
I've been taught to love my neighbor
I've been all around
And all I've found is we're all the same
Yeah, the Chief of Police and the dealer the same
Neither the strongest can survive
Only he who can handle change
The secret to peace is to quiet the brain
Letting go with all our hearts
And letting love touch everything
Nevěřím na hádky
Protože nemáme tolik času
Zítřejší půda jsou základy položené
Na základě mých dnešních rozhodnutí
Nevěřím na válku (ne)
Učili mě, abych miloval bližního svého
Byl jsem všude
A zjistili jsem, že jsme všichni stejní
Jo, náčelník policie i prodejce drog
Nepřežije ten nejsilnější
Ale ten, kdo se dokáže přizpůsobit změnám
Tajemstvím míru je uklidnit mozek
Otevřít svá srdce
A nechat lásku, aby se všeho dotýkala
If love is what you're working on
And peace is what you're dreaming
If you're combatting evil
You are my people
Protože jestli pracuješ na lásce
A sníš o míru
Jestli svádíš bitvu se zlem
Jsi můj člověk
You're my kind (My kind)
You're my kind (My kind)
You're my kind (My kind)
Humankind
You're my kind (My kind)
You're my kind (My kind)
You're my kind (My kind)
Humankind
Jsi můj bližní (můj bližní)
Jsi můj bližní (můj bližní)
Jsi můj bližní (můj bližní)
Člověk
Jsi můj bližní (můj bližní)
Jsi můj bližní (můj bližní)
Jsi můj bližní (můj bližní)
Člověk
Yes, we are (Oh, oh, oh, oh)
Humankind
(Oh, oh, oh, oh)
We share the same room
Your moon is my moon
We all wane and wax
We all wanna take a nap in the afternoon
Some wanna be small spoon
Some wanna be big spoon
I like to rotate positions
And flip it over for a different view
Some like it reggae
Some like it smooth jazz
Some like to slow things down
Some like to shake that ass
So many different expressions to take pleasure in
You are uniquely
You just like everyone else
Ano, jsme (oh, oh, oh, oh)
Lidé
(Oh, oh, oh, oh)
Sdílíme stejný prostor
Můj měsíc je tvůj měsíc
Všichni ubýváme i dorůstáme
Všichni si chceme odpoledne schrupnout
Někteří chtějí být jen malé ryby
Jiní chtějí být velké ryby
Já rád měním pozice
A dívám se na všechno z různých úhlů pohledu
Někdo má rád reggae
Jiný radši jazz
Někdo rád věci zpomaluje
Jiný rád pořádně trsá
Můžeme se těšit z tolika výrazů
Jsi jedinečný
Jsi jako kdokoli jiný
Love is the way
Love is the light
We light up today
And today is alright
Love is what we're working on
Peace is what we're dreaming
We are all equal
You are my people
Láska je cesta
Láska je světlo
Dnes se rozsvítíme
A dnešek je v pořádku
Pracujeme na lásce
A sníme o míru
Jsme si všichni rovni
Jste moji lidé
You're my kind (My kind)
You're my kind (My kind)
You're my kind (My kind)
Humankind
You're my kind (My kind)
You're my kind (My kind)
You're my kind (My kind)
Humankind
Jsi můj bližní (můj bližní)
Jsi můj bližní (můj bližní)
Jsi můj bližní (můj bližní)
Člověk
Jsi můj bližní (můj bližní)
Jsi můj bližní (můj bližní)
Jsi můj bližní (můj bližní)
Člověk
(Oh, oh, oh, oh)
Humankind (Humankind)
(Oh, oh, oh, oh)
Humankind (Humankind)
(Oh, oh, oh, oh)
Humankind (Humankind)
(Oh, oh, oh, oh)
Humankind (Humankind)
(Oh, oh, oh, oh)
Člověk (člověk)
(Oh, oh, oh, oh)
Člověk (člověk)
(Oh, oh, oh, oh)
Člověk (člověk)
(Oh, oh, oh, oh)
Člověk (člověk)

Text přidala SuperSonic

Videa přidala SuperSonic

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Look For The Good

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.