Playlisty Kecárna
Reklama

Make Love - text, překlad

playlist Playlist
Put down the weapons that you use against yourself
You don't need them anymore
Lay down the weapons that you use against the world
We don't need another war
Put down the weapons that you use against yourself
You don't need them anymore
Lay down the weapons that you use against the world
We don't need another war
Odlož ty zbraně, které používáš proti sobě
Už je nepotřebuješ
Odlož ty zbraně, které používáš proti světu
Nepotřebujeme další válku
Odlož ty zbraně, které používáš proti sobě
Už je nepotřebuješ
Odlož ty zbraně, které používáš proti světu
Nepotřebujeme další válku
My worst crime is an inside job
Dark thoughts taking over like an inside mob
I tune in to the scene between the eyes
And take a breath
I sit still and watch the thoughts flow past me
Never mind the future, never mind what the past be
I like to jump and let the Universe catch me
Free fall, watch the beauty blow past me
I keep my pockets light, destination in sight
I keep my actions elevated to compassionate heights
I'm walking pacified, laying down arms in the night
Choosing love when I pick up this mic, so we can
Můj nejhorší zločin je sebedestrukce
Temné myšlenky mě ovládají jako nějaký gang
Naladím se na výjev, co se mi odehrává mezi očima
A nadechnu se
Pořád sedím a sleduju, jak myšlenky plynou
Na budoucnosti mi nezáleží, na minulosti mi nezáleží
Rád skočím a nechám vesmír, aby mě chytil
Volný pád, pozoruju krásu kolem sebe
Cestuju nalehko, cíl cesty je na dohled
Všechny mé činy se ohybují v milosrdných výšinách
Procházím se zklidněný, v noci skládám zbraně
Vybírám lásku, když beru mikrofon, abychom se mohli
Make love, make love, not war
Make love, make love, not war
Make love, make love, not war
Make love, make love, make love, make love
Milovat, milovat, ne válčit
Milovat, milovat, ne válčit
Milovat, milovat, ne válčit
Milovat, milovat, milovat, milovat
World peace begins within
In each beat of the heart underneath our skin
Breathe and release the binds
You're holding and free your mind
Step back from the drama and observe it
Draw the energy in and conserve it
Every pain is a lesson for the learning
Mother Nature didn't make us to be murdering
Světový mír začíná uvnitř
V každém úderu srdce pod kůží
Dýchej a povoluj provazy
Držíš a osvobozuješ svou mysl
Odstup od dramatu a pozoruj ho
Nasaj do sebe energii a uchovej si ji
Každá bolest je lekcí, ze které se poučíš
Matka Příroda nás nestvořila, abychom se vraždili
Make love, make love, not war (Ah, it's a choice I make)
Make love, make love, not war
Make love, make love, not war (Ah, it's a choice I make)
Make love, make love, make love, make love
Milujte se, milujte se, neválčete (ah, je to moje volba)
Milujte se, milujte se, neválčete
Milujte se, milujte se, neválčete (ah, je to moje volba)
Milujte se, milujte se, milujte se, milujte se
Find a project to dive in, a book you can write in
A dream you can fly in, a river to cry in
A magical trip to a fantasy island
It's our horizon to widen, our ceiling to heighten
Our mind to enlighten, our soul to divine in
A time to invite in a moment of silence
And we gon' dance it out
Loud and proud
'Cause I'm gon' show you how
Najdi si projekt, do kterého se ponoříš, knihu, do které můžeš psát
Sen, který můžeš prožívat, řeku, do které můžeš brečet
Kouzelný výlet na ostrov představ
Je potřeba rozšiřovat si obzory, zvyšovat stropy
Osvítit svou mysl, zbožštit svoji duši
Čas držet chvíli ticha
A protancovat ji
Nahlas a hrdě
Protože já ti ukážu, jak na to
When I pray (When I pray)
I move my feet (Move my feet)
And I say thank you for the sound
When I hear that beat
It brings me closer (Closer)
To who I am (Who I am)
And all I'm supposed to be right now
Is a giving man
And serve you water (Water)
From the living well (The living well)
Uh, to help another get out of their hell
Gotta give a little piece of yourself and
Když se modlím (když se modlím)
Hýbu nohama (hýbu nohama)
A říkám, že děkuji za zvuk
Když slyším rytmus
Přivádí mě (blíž)
K mému pravému já (pravému já)
A právě teď bych měl být
Štědrým mužem
A nabídnout ti vodu (vodu)
Ze studny života (ze studny života)
Uh, abych pomohl ostatním uniknout z pekla
Musím do toho dát kousek sebe a
Make love, make love
Make love, make love
Yeah, we can help each other (Help each other)
Yeah, we can help each other (Help each other)
Yeah, we can make love, make love
Make love, make love
Yeah, we can help each other (Help each other)
Yeah, we can help each other (Help each other)
Make love, make love
Make love, make love
Make love, make love
Make love, make love
Make love, make love
Make love, make love
Make love, make love
Make love, make love
Milujte se, milujte se
Milujte se, milujte se
Jo, můžeme si pomáhat (pomáhat navzájem)
Jo, můžeme si pomáhat (pomáhat navzájem)
Jo, můžeme se milovat, milovat
Milovat, milovat
Jo, můžeme si pomáhat (pomáhat navzájem)
Jo, můžeme si pomáhat (pomáhat navzájem)
Milujte se, milujte se
Milujte se, milujte se
Milujte se, milujte se
Milujte se, milujte se
Milujte se, milujte se
Milujte se, milujte se
Milujte se, milujte se
Milujte se, milujte se
Help each other
Help each other
Make love, make love
Make love, make love
Pomáhejte si
Pomáhejte si
Milujte se, milujte se
Milujte se, milujte se

Text přidala SuperSonic

Videa přidala SuperSonic

Překlad přidala SuperSonic

Překlad opravila SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Look For The Good

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.