Playlisty Kecárna
Reklama

DJ FM AM JJASON - text, překlad

playlist Playlist
I send you my love (Send you my love)
Around the clock (Don't stop)
Twenty-four seven, three hundred sixty-five
Posílám ti svou lásku (posílám ti svou lásku)
Neustále (nepřestávám)
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
My DJ name DJ FM AM JJASON
I'm 365 days of fun
I'm grateful for my blessings on a daily basis
365 means no vacations
I'm infinite & endless, just like outer space is
A cousin to the planet's 7 billion faces
I spin around the sun
I go through moon phases
My calendar is busy 'cause I'm busy going places
Enjoying the ride in all its various stages
Enjoying this time before the season changes
My DJ name DJ FM AM JJASON
This music is my qualification
Říkám si DJ FM AM JJASON
Představuju 365 dní zábavy
Jsem vděčný za každodenní požehnání
365 dní znamená, že nemám prázdniny
Jsem nekonečný a bez konce, přesně jako vesmír
Bratranec 7 miliard tváří na planetě
Točím se kolem Slunce
Procházím fázemi Měsíce
Mám nabitý kalendář, protože pořád někam chodím
Užívám si jízdu na různých pódiích
Užívám si čas, než se změní roční období
Říkám si DJ FM AM JJASON
Tahle hudba je mojí kvalifikací
To send you my love (Send you my love)
Around the clock (Don't stop)
Twenty-four seven, three hundred sixty-five
I send you my love (Send you my love)
Around the clock (Don't stop)
Twenty-four seven, three hundred sixty-five (That's right, that's right)
Posílám ti svou lásku (posílám ti svou lásku)
Neustále (nepřestávám)
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
Posílám ti svou lásku (posílám ti svou lásku)
Neustále (nepřestávám)
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
(Přesně tak, přesně tak)
My DJ name DJ FM AM JJASON
Like the Goddesses & Gods, I know my spirit is ancient
My game moves slow
At natural paces
Remembering to breathe is my meditation
My pen is my sword, I draw blood on these pages
I make love not war because peace is courageous
These beats are persuasive to raise our vibrations with love & appreciation
I ain't giving up this job to robotic automation
I take the music making my own radio station
My DJ name is just a fun abbreviation
This song is a dedication
Říkám si DJ FM AM JJASON
Jako bohyně a bohové, vím, že má duše je starodávná
Má hra se vyvíjí pomalu
Přirozeným tempem
Nezapomínat dýchat, to je moje meditace
Mé pero je můj meč, kreslím na tyhle stránky krev
Miluju se, neválčím, protože mír je statečný
Tyhle rytmy nás přesvědčí, abychom začali šířit lásku a porozumění
Nevzdám se téhle práce kvůli robotizaci
Beru si hudbu s sebou, tvořím svou vlastní radiovou stanici
Můj DJ pseudonym je jen legrační zkratka
Tahle píseň je věnování
To send you my love (Send you my love)
Around the clock (Don't stop)
Twenty-four seven, three hundred sixty-five
I send you my love (Send you my love)
All the time (Don't stop)
Twenty-four seven, three hundred sixty-five
(I like that)
(I, like, that)
(Do you like that?)
(I, like, that)
Posílám ti svou lásku (posílám ti svou lásku)
Neustále (nepřestávám)
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
Posílám ti svou lásku (posílám ti svou lásku)
Neustále (nepřestávám)
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
(Líbí se mi to)
(Líbí se mi to)
(Líbí se ti to?)
(Líbí se mi to)
My DJ name DJ FM AM JJASON
I focus not on drama but on recreation
I'm planting new seeds for regeneration
Awakening dreams out of suspended animation
My resolutions renew because we change some
Every revolution is part of the equation
Multisyllabic sing-alongs are still my favorite
'Cause there's 99 digits & a comma just ain't one
We share the same DJ name 'cause it's famous
It's an acronym of calendar pages
From December to November we're in constant rotation
DJ FM AM JJASON
Říkám si DJ FM AM JJASON
Nesoustředím se na dramata, ale na odpočinek
Pro regeneraci sadím nová semínka
Ze zpomaleného pohybu se probouzejí sny
Moje předsevzetí se mění, protože my se měníme
Každý vývoj je součástí rovnice
Pořád mám rád víceslabičné zpívánky
Protože existuje 99 číslic a čárka není jen jedna
Máme stejný DJ pseudonym, protože je slavný
Je to zkratka stránek v kalendáři
Od prosince do listopadu, neustále se otáčíme
DJ FM AM JJASON
I send you my love (Send you my love)
Around the clock (Don't stop)
Twenty-four seven, three hundred sixty-five
To send you my love (Send you my love)
Around the clock (Don't stop)
Twenty-four seven, three hundred sixty-five
I send you my love (Send you my love)
All the time (Don't stop)
Twenty-four seven, three hundred sixty-five
I send you my love (Send you my love)
All the time (Don't stop)
Twenty-four seven, three hundred sixty-five
(Love & Appreciation)
Posílám ti svou lásku (posílám ti svou lásku)
Neustále (nepřestávám)
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
Posílám ti svou lásku (posílám ti svou lásku)
Neustále (nepřestávám)
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
Posílám ti svou lásku (posílám ti svou lásku)
Neustále (nepřestávám)
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
Posílám ti svou lásku (posílám ti svou lásku)
Neustále (nepřestávám)
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
(Láska a porozumění)

Text přidala SuperSonic

Videa přidala SuperSonic

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Jak Jason Mraz naznačuje už v textu písně, DJ FM AM JJASON je složeno z prvních písmen anglických názvů měsíců (December, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November) v pořadí od prosince do listopadu. (SuperSonic)
Reklama

Look For The Good

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.