Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist

Introitus

Requiem aeternam dona ets, Domine,
et lux perpetua luceat ets.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona ets, Domine,
et lux perpetua luceat ets.


Kyrie

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.


Sequentia

Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla,
Teste David cum Sibylla.

Quantus tremor est futurus
Quando judex est venturus
Cuncta stricte discussurus.

Tuba mirum spargens sonum
Per sepulcra regionum
Coget omnes ante thronum.

Mors slopebit et natora
Cum resurget creatura
Judicanti responsura.

Liber scriptus proferetur
In quo totum continetur,
Unde mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit
Quidquid latet apparebit,
Nil inultum remanebit.

Quid sum miser tunc dicturus,
Quem patronum togaturus,
Cum vix justus sit securus?

Rex tremendae majestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salve me, fons pietatis.

Recordare, Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae,
Ne me perdas ilia die.

Quaerens me sedisti lassus,
Redemisti crucem passus,
Tamus labor non sit cassus.

Juste judex ultionis
Donum fac remissionis
Ante diem rationis.

lngemisco tamquam reus,
Culpa rubet vultus meus,
Supplicanti parce, Deus.

Qui Mariam absolvisti
Et latronem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti.

Preces meae non sum dignae,
Sed tu bonus fac benigne,
Ne perenni cremet igne.

Inter oves locurn praesta,
Et ab haedis me sequestra,
Statuens in parle dextra.

Confutatis maledictis
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictis.

Oro supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis,
Gere curam mei finis.

Lacrimosa dies ilia
Qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus,
Pie Jesu Domine,
Dona els requiem.


Offertorium

Domine, Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omniurn fidelium defunctorum
de poenis inferni, et de prof undo lacu:
libera cas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscurum,

sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam,
quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

Hostias et preces, tibi, Domine,
laudis offerimus:
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus:
fac eas, Domine, de morte Iransire ad vitam,
quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.


Sanctus

Sanctus. Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth!
Pleni suni coeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.

Benedictus

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.


Communio

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis mis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis,
cum sanetis tuis in aeternum,
quia plus es.

Text přidala méďa

Text opravila lumos

Video přidal DevilDan

Introitus

Odpočinutí věčné dejž jim, Pane
A světlo věčné ať jim svítí
Tobě přísluší chvála, ó Bože, na Sionu
A Tobě se splní slib v Jerusalémě
Vyslyš modlitbu mou
K Tobě všeliké tělo přichází
Odpočinutí věčné dejž jim, Pane
A světlo věčné ať jim svítí


Kyrie

Pane, smiluj se
Kriste, smiluj se
Pane, smiluj se


Sequentia

Onen den, den hněvu lkavý
Zruší čas, dým vzejde tmavý
David, Sibylla tak praví

Strašné chvění, bázeň hrozná
Až se tvorstvo Soudci přizná
Jenž hned řeší vše pozná

Zní hlas trouby divně duně
Volá spáče v hrobu lůně
Pán, kde sedí na svém trůně

Smrt a příroda tu trnou
Když se těla z hrobu k Soudci hrnou
Každý s hříšnou skvrnou

Přinesena psaná kniha
Je v ní všecka hříchů tíha
Z ní pak Soudce viny stíhá

Soudce zasedat až bude
Zjeví se, co skryto všude
Bez pomsty zda něco zbude?

Co mám, běda, promluviti?
Obhájcem kdo má mi býti
Když i dobrý hrůzu cítí?

Hrůzné Velebnosti Králi!
Spasiž, kdož si spásy přáli
Spas mne, lásky zdroji stálý!

Vzpomeň si, ó, Jesu milý
Žes šel pro mne k svému cíli
Nezatrať mne v oné chvíli!

Klesl's, hledaje mne, znaven
Pro mne byl kůl Kříže vstaven
Nebuď čin ten plodů zbaven!

Soudce pomsty spravedlivé
Dej dar odpuštění dříve
Nežli sečteš viny křivé!

Sténám pod vinami svými
Líce hříchy rumění mi
Slituj se nad vzdechy mými!

Marii dal's rozhřešení
Lotr hříšníkem již není
Já též čekám vykoupení

Nehodně tě prosím, Pane
Dobrotou však tvou se stane:
Kol mne oheň nezaplane

Rač mne mezi ovce vzíti
Od kozlů mne odděliti
Dej mi po pravici dlíti

Až se zachvějí kdys klatí
Že je ostrý plamen schvátí
Rač mne k sobě povolati!

Duše prosí, lká, se rmoutí
V popel mé se srdce hroutí
Rač smrt dobrou poskytnouti!

Slzavým dnem bude, Pane
O němž viník k Soudu vstane
Z hrobového svého lože!
Tohoto pak šetři, Bože!
Milý Pane Ježíši
Dej jim odpočinutí!


Offertorium

Pane Ježíši Kriste, Králi slávy
Vysvoboď duše všech věřících zemřelých
Od útrap pekla a od hluboké propasti
Vysvoboď je z tlamy lví
Aby jich nepohltila pekelná hlubina
Aby neupadly do temnosti
Nýbrž ať korouhevník, svatý Michael
Uvede je do svatého světla
Které jsi kdysi přislíbil Abrahámovi
A semeni jeho

Na oběti, prosíme, Pane
Které ti za duše služebníků a služebnic tvých přinášíme
Milostivě pohlédni a dej těm
Které jsi obdařil zásluhou víry
I její odplatu
Skrze Pána našeho, Ježíše Krista


Sanctus

Svatý, Svatý, Svatý Pán
Bůh zástupů
Nebe i země plné jsou tvé slávy
Hosana na výsostech

Benedictus

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně
Hosana na výsostech


Agnus Dei

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, dej jim odpočinutí
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, dej jim odpočinutí věčné


Communio

Světlo věčné ať jim svítí, Pane
Se svatými tvými na věky,neboť dobrotivý jsi
Odpočinutí věčné dej jim, Pane
A světlo věčné ať jim svítí
Se svatými tvými na věky
Neboť dobrotivý jsi

Překlad přidala lumos


Wolfganag Amadeus Mozart - Popular music from film

Wolfgang Amadeus Mozart texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.