Playlisty Kecárna
Reklama

Tunnel Vision - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Long gone from long term sentence
There’s nights where I wish I’d die
Each time that I pass the entrance
Wander up and peek inside
Dlouhodobě mimo z dlouhodobého rozsudku
Jsou noci, kdy si přeju, abych zemřel
Pokaždé procházím vchodem
Projdi se a nahlédni dovnitř
How many attendants?
And what would they mention?
Would it all end with a quiet procession?
Kolik obsluhy?
A co by zmínili?
Skončilo by to všechno tichým průvodem?
I get so invested
In writing the end it’s
Hard to digest this
Side of depression
Jsem tak investován
V psaní konce, to je
Těžké strávit
Strana deprese
Send my illness
Into the trenches
Desperate to end this
Tunnel vision
Suffer my own submission
Pošli mou nemoc
Do zákopů
V zoufalé snaze to ukončit
Tunelové vidění
Utrpte mé vlastní podřízení
Short breath and shorter falling
Theres nights that I wish that I cared
Always in a state of stalling
I think I’m already there
Krátký dech a kratší pád
Jsou noci, kdy si přeji, abych se snažil
Vždy ve stavu zablokování
Myslím, že už tu jsem
How much is a life worth?
How do you decipher
The heart of a fighter
When you have to die first?
Jakou má život cenu?
Jak dešifrovat
Srdce bojovníka
Když musíš zemřít jako první?
I’m angry and tired
It’s all on the wire
Will anyone pine for
My voice in the choir?
Jsem naštvaný a unavený
Je to všechno na drátě
Bude někdo borovice pro
Můj hlas ve sboru?
Like shadows at night
There’s no end in sight
This tunnel vision has been clouding my eyes
Jako stín za noci
V dohledu není konec
Tohle tunelové videní zakrývalo mé oči
But how did I end up here?
(Like shadows against the night)
I fell into a void this time
(Looks like there’s no end in sight)
Like headlights to a young deer
It feels like I’ve been paralyzed
Ale jak jsem tu skončil?
(Jako stíny proti noci)
Tentokrát jsem upadl do prázdna
(Vypadá to, že není konec v dohledu)
Jako světlomety pro mladého jelena
Cítím se, jako bych byl paralyzován

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

No Good Left To Give

Reklama

Movements texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.