Playlisty Kecárna
Reklama

Deadly Dull - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

This is the story of a man that I know
A man with a heart of gold
But a body becoming weak
And a mind that let him go
Tohle je příběh člověka, kterého znám
Člověka se zlatým srdcem
Ale tělo slábne
A mysl ho opouští
This is the story of a man and his wife
And how she died of that same disease
How he stayed with her after her spirit left
But he won't remember her death and
Tohle je příběh o muži a jeho ženě
A jak zemřela na tu samou nemoc
Jak s ní zůstal, po odchodu jejího ducha
Ale nevzpomene si na její smrt a
It's a deadly dull
Like a sword stuck in its sheath
A mind once sharp and full
Now clouded and diseased
To je smrtelně nudné
Jako meč zaseknutý ve své pochvě
Mysl byla kdysi ostrá a plná
Teď je zakalená a nemocná
What's it like to be erased every time you fall asleep?
Waking up as a clean slate without a sense of reality?
And will I end up the same way when I grow old and turn to grey?
As time leaves me behind to fade away, away
Jaké to je být smazán pokaždé, když usínáš?
Probouzet se jako čistá břidlice bez cítění reality?
A skončím stejně, až zestárnu a zešednu?
Jak mě čas opouští, abych mizel, mizel
This is the story of a man that I know
He knows my face but he doesn't know me
Pretends he does every time we meet
And puts his questions on repeat
Tohle je příběh člověka, kterého znám
Zná mou tvář, ale nezná mě
Předstírá pokaždé, když se potkáme
A opakuje své otázky
Like, "are you staying out of trouble? What's the plan?
Can we go see G-Ma down the street?
When I saw her last she didn't say much of anything
But if I were there think how much better it would be"
Jako "Vyhýbáš se problému? Jaký je plán?
Setkáme se dole na ulici s federálem?
Když jsem ji naposledy viděl, nic moc neřekla
Ale když jsem tu byl, přemýšlel jsem, jak by to mohlo být lepší"
They break the news a few times a week
And every time it's followed by the same thing
He sits outside and stays quiet for a while
And forgets and goes to sleep
Několikrát týdně přerušují zprávy
A pokaždé je to následováno tou samou věcí
Sedí venku a zůstává na chvíli ticho
A zapomíná a jde spát
(A merry song)
Will that be me eventually?
(A deadly dull)
Will that be me?
(Veselá píseň)
Budu to nakonec já?
(Smrtelně nudné)
Budu tohle já?
It's a deadly dull
Like a sword stuck in its sheath
A mind once sharp and full
Now clouded and diseased
To je smrtelně nudné
Jako meč zaseknutý ve své pochvě
Mysl byla kdysi ostrá a plná
Teď je zakalená a nemocná
What's it like to be erased every time you fall asleep?
Waking up as a clean slate without a sense of reality?
And will I end up the same way when I grow old and turn to grey?
As time leaves me behind to fade away, away
Jaké to je být smazán pokaždé, když usínáš?
Probouzet se jako čistá břidlice bez cítění reality?
A skončím stejně, až zestárnu a zešednu?
Jak mě čas opouští, abych mizel, mizel

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Feel Something

Reklama

Movements texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.