Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Transmissions - text, překlad

playlist

“Day by day and almost minute by minute the past was brought up to date. In this way every prediction could be shown by documentary evidence to have been correct; nor was any item of news, or any expression of opinion, which conflicted with the needs of the moment, ever allowed to remain on record. Scraped clean and re-inscribed

The past had not merely been altered, it had been actually destroyed. For how could you establish even the most obvious fact when no record existed outside your own memory? All history scraped clean and re-inscribed exactly as often as was necessary. War is peace Freedom is slavery Ignorance is strength
The whole climate of thought will be different. In fact, there will be no thought, as we understand it now. Orthodoxy means not thinking-not needing to think. Orthodoxy is unconsciousness. Scraped clean and re-inscribed exactly as often as was necessary. Orthodoxy is ignorance Ignorance is slavery War is Peace
The war is not meant to be won, it is meant to be continuous. The war is waged by the ruling group against its own subjects and its object is not victory but to keep the very structure of society intact, scraped clean and re-inscribed War is peace Freedom is slavery Ignorance is strength”
they were said to be building a palace in the sky but nothing changes
everything stays the same just wrapped in different plastic I am too dead for dreaming
we will be remembered for what we destroyed a world of corpses
a world of corpses decay and collapse where we spoke of pain
a rope around my neck but we will make corpses of you all
time will make us sell it so short in our race down

we think we know things and are close to mastery yet time passes
we have become gods knowing what is good and evil and so we live with the knowledge of death
sublime intoxication
will this destroy me? rot my body? groin to dry, catch my thoughts in rots?
the more I know the more I need to get me through
sublime intoxication

when did the future become a threat?
the past has been destroyed
the war is not meant to be won
all history turns to plastic
scraped clean and re-inscribed
some things are so corrupt that
the only clean act is nihilism
as we slip and disintegrate
layer by layer
if we don’t build we must burn
civilisation is the infection
where we revere the sticky spoor of blood
these are brutal times

Text přidal Baphomet

Video přidal Baphomet

Den za dnem a téměř minutu po minutě byla minulost přizpůsobena. Takto může být každá předpověď zobrazena dokumentárními důkazy tak, aby byla správná; aby nebyly žádné novinky, nebo vyjádření názoru, které jsou v rozporu s potřebami v danou chvíli, vůbec nejsou povoleny zůstat v záznamu.
Čistě oškrábána a přepsána

Minulost nebyla jen změněna, byla vlastně zničena. Jak byste mohli dokázat ten nejvíce zřejmý fakt, když by žádný záznam neexistoval kromě vaší vlastní paměti? Všechna oškrábaná a přepsaná historie přesně tak často, jak bylo třeba. Válka je mír, svoboda je otroctví, neznalost je síla...
Celé klima myšlení bude odlišné. Ve skutečnosti tady nebudou myšlenky, jak jim rozumíme teď.
Ortodoxie znamená nemyslet, nepotřebovat myslet.
Ortodoxie je bezvědomí. Oškrábané a přepsané přesně tak často, jak bylo třeba.
Ortodoxie je neznalost. Neznalost je otroctví. Válka je mír...

Válka není zamýšlená k tomu vyhrát, je zamýšlená k tomu, aby byla nepřetržitá. Válka je vedena vládnoucí skupinou proti jejich vlastním jednotlivcům a jejich cíl není vítězství, ale udržení neporušení struktury společnosti. Oškrábána a přepsána.
Válka je mír, svoboda je otroctví, neznalost je síla...

Říkali, že staví palác na obloze, ale nic se nemění
Všechno je pořád stejné, jen zabalené do plastů
Jsem příliš mrtvý pro snění
Budeme pamatování za to, co jsme zničili, svět mrtvol.
Svět mrtvol, rozkladu a zhroucení, kde jsme mluvili o bolesti
Ale uděláme mrtvoly z vás všech, oprátku mám kolem krku
Čas nás prodá, je tak krátký v našem závodě dolů

My si myslíme, že víme a že jsme blízko k mistrovství, ale přesto plyne čas
Stali jsme se bohy, kteří vědí co je dobro a zlo a tak žijeme se znalostí smrti
Vznešené opojení
Zničí mě to? Shnije mé tělo? Vyschnu? Zachytí to mé myšleni v hnilobě?
Čím víc vím, tím víc se potřebuji přes to dostat
Vznešené opojení

Kdy se budoucnost stala hrozbou?
Minulost byla zničena
Válka není zamýšlená k tomu vyhrát
Všechna historie se obrátí v plasty
Oškrábána a přepsána
Některé věci jsou tak zkažené, že jediný čistý čin je nihilismus
Jak sklouzáváme a rozkládáme se
Pokud nebudeme budovat, musíme shořet
Civilizace je infekce
Kde ctíme lepkavé stopy krve
To jsou brutální časy

Překlad přidal Baphomet

Překlad opravil Baphomet


Formless

Mourning Beloveth texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.