Playlisty Kecárna
Reklama

The Thousand Names Of God - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Walking forever is a long long time,
Destiny is just the same old line,
The war has come and we have let it come,
The war for the blood of the chosen one.
Kráčet navždy je dlouhá dlouhá doba ,
Osud je stejně stará linka ,
Válka přišla a my jsme ji nechali přijít ,
Válka v krvi vyvolený .
All you see is illusion,
And all you feel is mute confusion,
Vše, co vidíte, je iluze ,
A vše, co cítíte, je němý zmatek ,
The war is never over, Válka není nikdy u konce,
No-one ever sees the black machine,
You'll never fill my shoes,
Out on the killing floor where the eagle screams,
Bad man luck and bad man dreams.
Nikdo nevidí černý stroj ,
Nikdy nevyplníš moje boty ,
Venku v zabíjáckém prostoru,kde orel křičí ,
Špatný člověk má štěstí a špatný člověk má sny .
[Chorus:]
No you cannot kill the time,
You will not have to choose,
And then you'll have to pay your dues,
You don't care about the pain,
You will survive the day,
And speak the thousand names of God.
[ Chorus : ]
Ne,nemůžeš zabít čas ,
Nebudeš si moct vybrat ,
A pak budeš muset zaplatit své příspěvky ,
Nemusíš se starat o bolest,
Přežiješ ten den ,
A řekneš tisíc jmen Boha .
All of your days are dying,
All of the doomsday birds are flying,
Všechny vaše dny umírají ,
Všichni ptáci soudného dne přilétají ,
The war is never over, Válka není nikdy u konce,
Nobody ever wants to hear the truth,
Too much like taking blame,
The way we are we are the living proof,
Bad news boogie and sunk in shame.
Nikdo nechce slyšet pravdu ,
Příliš mnoho rádo bere vinu,
Způsob, jakým jsme my jsme živým důkazem ,
Špatné zprávy tančí a topí se v hanbě .
[Chorus:]
No you cannot kill the time,
You will not have to choose,
And then you'll have to pay your dues,
You don't care about the pain,
You will survive the day,
And speak the thousand names of God.
[ Chorus : ]
Ne,nemůžeš zabít čas ,
Nebudeš si moct vybrat ,
A pak budeš muset zaplatit své příspěvky ,
Nemusíš se starat o bolest,
Přežiješ ten den ,
A řekneš tisíc jmen Boha .
Under the world is only dead and cold,
And you still think that you can save your soul,
The war is come and we have washed our hands,
Bathed in the blood of the fighting man.
Pod světěm jsou jen mrtví a chladní ,
A pořád si myslíš, že můžeš zachránit svou duši ,
Válka přišla a my jsme si umyli ruce ,
Koupaly se v krvi bojujícího člověka .
All of your hearts are broken,
And all the magic words are spoken,
Všechny vaše srdce jsou zlomené ,
A všechna magická slova vyřčena,
The war is never over, Válka není nikdy u konce,
You'll never walk out of this poison ground,
You'll never be the one,
Your head will never get to wear the crown,
No luck left when hope is gone.
Už nikdy nevyjdeš z této otrávené země,
Nikdy nebudeš jediný ,
Tvá hlava nikdy nebude nosit korunu ,
Žádné štěstí odešelo, když je naděje pryč .
[Chorus:]
No you cannot kill the time,
You will not have to choose,
And then you'll have to pay your dues,
You don't care about the pain,
You will survive the day,
And speak the thousand names of God.
[ Chorus : ]
Ne,nemůžeš zabít čas ,
Nebudeš si moct vybrat ,
A pak budeš muset zaplatit své příspěvky ,
Nemusíš se starat o bolest,
Přežiješ ten den ,
A řekneš tisíc jmen Boha .

Text přidala MissH

Video přidal ronaldinho1

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Motörizer

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.