Playlisty Kecárna
Reklama

Make 'Em Blind - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Don't touch me now, I never said,
That you could see me when I'm dead,
Leave me now, admit your fear,
There are worse things than death in here,
The servant is the master now,
We dream of different things,
A place to take your dreams away,
The bell that never rings,
Don't ask me now, we're not alone,
And you know inside every bone,
The whipped dog comes to power now,
We speak in whispered dread,
The undeserved is paramount,
Unnumbered bones for us to count,
The Warlord is the honored guest,
Hands all dripping red.
Nedotýkej se mě teď, nikdy jsem neřekl ,
Že jsi mě viděl když jsem mrtvý ,
Teď mě nechej, přiznej svůj strach ,
Tady jsou horší věci než smrt,
Sluha je nyní mistr,
Sníme o různých věcech ,
Místo, které Ti veme tvé sny
Zvon , který nikdy nezvoní,
Teď se mě neptejte, nejsme sami ,
A víš, v každé kosti ,
Zbičovaný pes se nyní dostane k moci,
Mluvíme šepotem strachu ,
Nezasloužený je prvořadý,
Nečíslované kosti pro nás abychom je spočítali,
Válečník je čestným hostem ,
Z rukou kape červená .
Make them die, make them die,
Tooth for tooth, eye for eye, make them blind, make them blind,
Tear their eyes out, I don't mind.
Ať zemřeou, ať zemřou
Zub za zub , oko za oko , oslep je, oslep je,
Vytrhni jejich oči , mně to nevadí .
And so the path is made for us,
And so we bring the plague with us,
We are the ones you made of us,
You'll never understand,
We bear your names but not your guilt,
We do not like the world you built,
Poisoned, ruined to the hilt,
In a bastard land.
A cesta je pro nás ,
A tak s námi přichází mor,
My jsme ti, které jsi z nás stvořil,
Už nikdy nebudete rozumět ,
Neseme vaše jména , ale ne vaši vinu ,
Nelíbí se nám okolní svět který jste postavili,
Otrávený , zničil na rukojeti ,
V zemi parchantů.
Make them die, make them die,
Tooth for tooth, eye for eye, make them blind, make them blind,
tear their hearts out, I don't mind.
Ať zemřeou, ať zemřou
Zub za zub , oko za oko , oslep je, oslep je,
Vytrhni jejich srdce , mně to nevadí .
Ten thousand words await us, but we shall only wreck them,
Ten thousand times ten thousand,
But we still infect them.
Deset tisíc slov na nás čekají, ale my je jen zničíme,
Deset tisíckrát deset tisíc ,
Ale přesto jsme je infikovali .
We come in blazing rockets,
We bring you greed and slavery,
No alien utopia,
Will long survive our bravery.
Přišli jsme v planoucí raketě,
Přinášíme vám chamtivost a otroctví ,
Žádná mimozemská utopie ,
Dlouho přežijete svou statečnost .

Text přidala MissH

Video přidal ronaldinho1

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sacrifice

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.