Kecárna Playlisty
Reklama

I Don't Believe A Word - text, překlad

playlist Playlist
Don't talk to me, I don't believe a word
Don't try to make me feel alright
All the love in all the world
Is not enough to save my soul tonight
Don't be my friend I'm not a fool
Don't talk of things that we cannot see
When all the ones that sing the blues
Sometimes I think of how it used to be
Nemluv na mě, nevěřím ani slovo,
nepokoušej se mě uklidnit,
všechna láska v celém světe,
nestačí aby dnes večer zachránila mojí duši,
nebuď můj přítel, já nejsem blázen,
nemluv o věcech, které nemůžeme vidět,
když všechny zpívají blues,
někdy přemýšlím o tom, jak to bývalo
I have seen the Devil laugh
I have seen God turn his face away
I have nothing left to lose
I have nothing left to say
I have seen the sky turn black
I have seen the seas run dry
I have nothing that is yours
I have nothing now that is not mine
Viděl jseml ďáblův smích,
viděl jsem Boha odvrátit svoji tvář,
nemám co ztratit,
nemám co říct,
viděl jsem nebe zčernat,
viděl jsem moře vyschnout,
nemám nic co je tvé,
teď už nemám nic co není mé
Don't look at me your eyes are cold & hard
Don't wonder that I turn to you
All the grief in all the world
Is not enough to make me comfort you
Don't tell me lies, I'm not a dog,
Don't talk of love it seems to me
All the people that we rob
Sometimes I think of how they used me
Nedívej se na mě, tvoje oči jsou chladné a tvrdé,
nediv se, že se k tobě obracím,
všechen smutek na celém světě,
nestačí abych tě utěšil,
nelži mi, já nejsem pes,
nemluv o zdánlivé lásce,
všichni lidé, které jsme okradli,
někdy přemýšlím o tom, jak jsi mě využil
I have seen the fires of Hell
I have seen Angels with flaming swords
I have nothing that is mine
I have much that could be yours
I have seen the eye of God
I have heard lies that are true
I have nothing for myself
I have nothing I would give to you
Viděl jsem pekelný oheň,
viděl jsem anděly s planoucími meči,
nemám nic co je mé,
mám mnoho, co by mohlo být tvoje,
viděl jsem oči Boha,
slyšel jsem lži, které byli pravdivé,
nemám nic pro sebe,
nemám nic co bych ti dal
Don't say that word, I know it's only fools
Who do not know their fate is just
All the justice in the world
Is not enough to buy my faith & trust
Don't make that face I won't be pleased
Don't make a sideshow of yourself
All the people we released
Sometimes I think you're someone else
Neříkej to slovo, já vím, že je to jen bláznivé,
někdo prostě nezná jejich osud,
všechna spravedlnost ve světě,
nestačí ke koupi mojí víry a důvěry,
nedělej ten obličej, mě nepotěšíš,
nedělej ze sebe malou atrakci,
všichni lidé, které jsme uvolnili,
někdy přemýšlím o tom, že jsi někdo jiný
I have been where none have been
In the empty howling rooms
I have everything I need
I have everything you stand to lose
I have seen the diamond worlds
I have seen the shape of space
I have nothing but the world
I have nothing to take its place
I don't believe a word, I don't believe a word ...
Byl jsem tam, kde nikdo jiný nebyl,
v prázdných obrovských pokojích,
mám všechno co potřebuji,
mám všechno co stojí za to ztratit,
viděl jsem diamantové světy,
viděl jsem tvar vesmíru,
nemám nic, ale mám svět,
nemám nic k zaujetí jeho místa,
já nevěřím ani slovo, nevěřím ani slovo...

Text přidala MissH

Video přidal ronaldinho1

Překlad přidal philrudd

Je zde něco špatně?
Reklama

Overnight Sensation

Reklama

Motörhead texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.