Playlisty Kecárna
Reklama

Desperate For You - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

What's up? What's up? What's up motherfucker?
I think I call your bluff
Who's there? Who's there?
I think I know, but I don't think I care
Came in on the Flyer honey, 1952.
I ain't for hire for money so I'll tell you what I'll do
I'm gonna be a gangster, a gangster of love
I might not be Al Capone, but I think I'll be quite good
I'm all I got right now, so what are we gonna do
I think I'm a desperado, desperate for you
Co je? Co je? Co je zmrde?
Myslím, že tě nazvu lhářem
Kdo je tam? Kdo je tam?
Myslím, že vím, ale nemyslím si, že se starám
Přišel jsem na Flyeru zlato, 1952
Nejsem k pronájmu za peníze tak ti řeknu co udělám
Budu gangster, gangster lásky
Možná nebudu Al Capone, ale myslím si, že budu docela dobrý
Jsem vše co teď mám, tak co budeš dělat
Myslím, že jsem zločinec, zoufalý po tobě
Way cool. Way cool.
I don't talk like this, but I like to bend the rules.
Too bad, it's too bad.
To think of the face of a man whose woman you had
Came in on the Silver Streak, 1964.
Moc super, moc super
Takhle nemluvím, ale rád ohýbám pravidla
Příliš špatně, je to příliš špatně
Abych myslel na tvář muže jehož ženu jsi měl
Přišel jsem v Silver Streaku, 1964.
I ain't for hire for money, but it sure beats being poor
I'm gonna be an outlaw, just like Jesse James
Rob all of your banks
And the occasional train
And if Bobby Ford should shoot me, I know just what you'd do
That's why I'm a desperado, desperate for you.
Nejsem k pronájmu za peníze, ale to určitě poráží být chudým
Budu psanec, přesně jako Jesse James
Vykradu všechny vaše banky
A občasný vlak
A kdyby mě měl zastřelit Bobby Ford, vím přesně co bych udělal
Proto jsem zločinec, zoufalý po tobě
I'm gonna blow your brains out, just like Sirhan Sirhan
You might not remember him, but believe me I sure can
Gonna be a national hero, gonna be a household name
Gonna be like a roaring wind, like a hurricane
You'll never see it coming, might not hear it too
You know I'm a desperado, desperate for you
Odpálím vaše mozky pryč, přesně jako Sirhan Sirhan
Ty si na něj možná nepamatuješ, ale věř mi, že já jo
Budu národní hrdina, budu veřejně známé jméno
Budu jako řvoucí vítr, jako hurikán
Nikdy to neuvidiš přicházet, možná to ani neuslyšíš
Víš, že jsem zločinec, zoufalý po tobě
Desperate man, you know that's me Zoufalý muž, víš, že to jsem já
Baby Zlato
Nobody knows the trouble I've seen
But it can be arranged
Nikdo nezná trable co jsem viděl
Ale může to být nachystáno

Text přidala MissH

Video přidala RiriFenty

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Snake Bite Love

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.