Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Papers, Please! - text, překlad

playlist karaoke

Wrong place of birth, wrong papers, wrong accent
“Your presence here is unacceptable accident“
They turn backs on them, puppetry level’s excellent
They’re spitting lies in their eyes and never hesitate

You know what I’m saying, it’s time to spare your prayers
They look the other way for terrorists, smugglers and slavers
But if you’re running for your life, trying to escape the slaughter
They’ll let your wife die and feast on your sons and daughters

Poison the water, the feast of legalized murder
Their lies about human rights don’t cost a quarter
They bomb your home, let the beast roam, close the border
And feed the world another tale by double-tongued reporter

Forward to the past, Can I ask? Do you remember
How the allies were sending people back to gas chamber?
Beware the beast, at least you know what to expect
The circle closes and the history repeats itself

Papers, please! They get you on your knees
Straight face, race to the death, Deaf to your pleas
Who’s the real illegal people, who’s the real disease?
We’re all immigrants, We're all refugees.

Papers, please! They get you on your knees
Straight face, race to the death, Deaf to your pleas
Who’s the real illegal people, who’s the real disease?
We’re all immigrants, We're all refugees.

The circle closes and the history repeats itself
Like 80 years ago abandoning those to the death
Who happened to be born on the wrong side of the fence
Ignoring obvious atrocities and cries for help

Not all was apathy - fallacy, lost humanity
Progressive wanna-be society begets another malady
No remedy, humanitarian calamity
another people denied the right to live with vanity

Another Human race catastrophe,
Another instance of entitled masses showing lack of empathy
Authorities are waging war, you people lie in idleness
Refuse to take responsibility for leaders' violence

Communities of hypocrites reveal their rotten values
“Civilized world” devoid of basic principles of kindness
Close minded, close the borders: entry denied
The price of economic comfort is their innocent lives

Papers, please! They get you on your knees
Straight face, race to the death, Deaf to your pleas
Who’s the real illegal people, who’s the real disease?
We’re all immigrants, We're all refugees.

Papers, please! They get you on your knees
Straight face, race to the death, Deaf to your pleas
Who’s the real illegal people, who’s the real disease?
We’re all immigrants, We're all refugees.

Face the facts, no thanks, "Your passport lacks stamps
Please go back for war, torture and the death camps"
Join the ranks, labeled as illegal people
Cursed by those who suck blood from golden calf’s nipple

Broken families, tragedies, who the devil is
They put another spiked wall on the land they seized
Barbed wire, peace expires, lost evidence
Infection of the whole soul, unknown genesis

Papers, please! They get you on your knees
Straight face, race to the death, Deaf to your pleas
Who’s the real illegal people, who’s the real disease?
We’re all immigrants, We're all refugees.

Papers, please! They get you on your knees
Straight face, race to the death, Deaf to your pleas
Who’s the real illegal people, who’s the real disease?
We’re all immigrants, We're all refugees.

Text přidal fantom004

Text opravila anushinka

Video přidal fantom004

Špatné místo narození, špatné doklady, špatný přízvuk
"Tvá přítomnost je nepřijatelná nehoda"
Otočí se na ně, úroveň loutky je výborná
Plivou lži v jejich očích a nikdy neváhají

Ty víš, co říkám, je čas šetřit své modlitby
Jinak vypadají jako teroristé, pašeráci a otrokáři
Ale když běžíš za svůj život, snažíš se uniknout porážce
Nechají tvou ženu zemřít a oslavují tvé syny a dcery

Jedovatá voda, oslava legalizované vraždy
Jejich lži o lidských právech nestojí ani za čtvrťák
Bombardují tvůj domov, nechají zvířata se toulat, zavírají hranice
A krmí svět dalším příběhem dvojjazyčného hlasatele

Kupředu do minulosti, mohu se zeptat? Pamatuješ si
Jak spojenci posílali lidi zpátky do plynové komory?
Pozor na bestii, alespoň víš, co očekávat
Kruh se zavře a historie se zopakuje

Doklady, prosím! Dostanou tě na kolena
Přímá tvář, závod smrti, hluší ke tvé prosbě
Kdo je opravdu ilegální lid, kdo je doopravdy ta nemoc?
Všichni jsme imigranti, všichni jsme uprchlíci!

Doklady, prosím! Dostanou tě na kolena
Přímá tvář, závod smrti, hluší ke tvé prosbě
Kdo je opravdu ilegální lid, kdo je doopravdy ta nemoc?
Všichni jsme imigranti, všichni jsme uprchlíci!

Kruh se zavře a historie se zopakuje
Jako před 80 lety, když je odsoudili ke smrti
Kdo se narodil na špatné straně plotu
Ignorování zjevných zvěrstev a výkřiků o pomoc

Ne všichni byli nepoctiví - omyl, ztracená lidskost
Progresivní společnost chce plodit další chorobu
Žádná náprava, humanitární kalamita
Další lidé si odepřeli právo na život s marnivostí

Další katastrofa lidské rasy
Další instance oprávněných mas ukazuje nedostatek empatie
Úřady vedou válku, lidé zahálí v nečinnosti
Odmítněte převzít odpovědnost za násilí vůdců

Komunity pokrytců odhalují pokřivené hodnoty
"Civilizovaný svět" bez základních principů laskavosti
Zavřít myslící lid, zavřít hranice, vstup byl odepřen
Cena ekonomického komfortu za jejich nevinné životy

Doklady, prosím! Dostanou tě na kolena
Přímá tvář, závod smrti, hluší ke tvé prosbě
Kdo je opravdu ilegální lid, kdo je doopravdy ta nemoc?
Všichni jsme imigranti, všichni jsme uprchlíci!

Doklady, prosím! Dostanou tě na kolena
Přímá tvář, závod smrti, hluší ke tvé prosbě
Kdo je opravdu ilegální lid, kdo je doopravdy ta nemoc?
Všichni jsme imigranti, všichni jsme uprchlíci!

Tváří v tvář faktům, ne, děkuji "Váš pas nemá razítko"
Prosím vraťte se do války, mučení a do táborů smrti
Připoj se k řadám těch, kteří byli označeni jako ilegální
Prokleti těmi, kteří sají krev ze zlatého struku telátka

Zlomené rodiny, tragédie, kdo je ďábel
Postavili další zeď s hroty na půdě, které se chopili
Ostnatý drát, mír končí, ztracené důkazy
Infekce celé duše, neznámý původ

Doklady, prosím! Dostanou tě na kolena
Přímá tvář, závod smrti, hluší ke tvé prosbě
Kdo je opravdu ilegální lid, kdo je doopravdy ta nemoc?
Všichni jsme imigranti, všichni jsme uprchlíci!

Doklady, prosím! Dostanou tě na kolena
Přímá tvář, závod smrti, hluší ke tvé prosbě
Kdo je opravdu ilegální lid, kdo je doopravdy ta nemoc?
Všichni jsme imigranti, všichni jsme uprchlíci!

Překlad přidala anushinka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.