Kecárna Playlisty

Still It Has Only Just Begun - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
On the outskirts of my mind
There's really nothing left
Integrity's gone
I've lost myself again
Na okraji mé mysli
Opravdu tu nic nezůstalo
Integrita je pryč
Znovu jsem ztratil sebe
On the outskirts of my mind
There's really nothing left
Hell is loose, and it's only just begun
Na okraji mé mysli
Opravdu tu nic nezůstalo
Peklo je volné a jen začalo
On the outskirts of my mind
There's really nothing left
Violet dreams of violent kind
They haunt me now you're gone
Na okraji mé mysli
Opravdu tu nic nezůstalo
Násilné sny o násilném druhu
Pronásledují mě, teď jsi pryč
Violet dreams of violent a kind
Kaleidoscope mind of hate
The battle with everyone
Was really just the enemy within
Násilné sny o násilném druhu
Kaleidoskop nenávistné mysli
Bitva s každým
Byla opravdu jen vnitřní nepřítel
I hold the truth, I am the cure
I hold you down, I beg you now
Try not to look me in the eye
As I'm headed for the kill
I know I have to do it, even if I'm lost
Svírám pravdu, já jsem lék
Držím tě, teĎ tě žádám
Nezkoušej se podívat do mých očí
Jak jsem zamířil zabít
Vím, co musím udělat, dokonce i když jsem zklamal
Can't seem to remember the day that I lost you
But it seems like I never had you anyway
Nedokážu si vzpomenout na den, kdy jsem tě ztratil
Ale vypadá to, že jsem se nikdy necítil stejně
This ceremony of opposites in my relation
To both shadows at play in complete and
Utter darkness, and the inexplicable absence
Of light on the brightest of days. The
Reality presented to me by shadows
Appear no different
That the one displayed byl ight.
I am the difference, I am the anomaly
I am the abyss, and the void. It is the
False truth, and the truth is always false.
Tento obřad protikladů v mém vztahu
Dvou stínů ve hře v kompletní a
Naprosté tmě, a nevysvětlitelné absenci
Světla za nejjasnějších dnech
Realita mi představila díky stínům
Objevující se v ničem se nelišící
To znamená, že zobrazení oční
Jsem rozdílný, jsem anomálie
Jsem propast, a neplatím
Je to falešná pravda a pravda je vždycky faleš
Can't seem to find the outskirts
Can't seem to remember the violet
Can't seem to remember the day that I lost you
Can't seem to tell a dream from a lie
Can't seem to tell you why I'm here.
Nedaří se mi najít předměstí
Nedokážu si vzpomenout si na fialovo
Nedokážu si vzpomenout na den, kdy jsem tě ztratil
Nedokážu říct sen ze lži
Nedokážu ti říct proč jsem tady

Text přidala Moonlight

Text opravil DevilDan

Video přidala Moonlight

Překlad přidal DevilDan


Forever Will Be Gone

Mortal Love texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.