Playlisty Kecárna
Reklama

Once I Saw the River Clean - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Once I saw the river clean
Distant future, wait for me
I grow pleasing to the eye
And the cue will cue for me
Jedinkrát jsem viděl řeku čistou
Vzdálená budoucnost, počkej na mě
Vyrůstám a jsem potěšením pro oko
A tágo do mě šťouchne
Once I saw the river clean
Soon the clock will strike for me
Childish mind anticipates
Grown-up mind consummates
Jedinkrát jsem viděl řeku čistou
Brzo přijde můj soudný den
Dětská mysl očekává
Dospělá mysl dovršuje
I walked with my grandmother
Down a windblown Chester Road
With her fifty-two new pence
For her twenty number-tens
Procházel jsem se se svou babičkou
Dolů po větrné Chester Road
S jejím padesátidvěma novými pencemi
Za jejích dvacet desítek
And my forty-five pence too
Demand metal guru
Once with hearts securely stacked
Then we walked all the way back
A taky mejch čtyřicetpět pencí
Sháněj metalového guru
Když jsme měli srdce bezpečně uložený
Šli jsme zase zpátky
I walked with my grandmother
Along the groan of Talbot Road
In the gardens by the graves
I can just about behave
Procházel jsem se se svou babičkou
Podchodem Talbot Road
V zahradě u hrobů
Můžu se chovat slušně
Arrogant and paranoid
All around, see fathead youth
Look into their brutal eyes
But only if you want the truth
Arogantní a paranoidní
Všude kolem vidíš zabedněnou mládež
Podívej do jejich brutálních očí
Ale jen jestli chceš znát pravdu
Once I saw the river clean
Scratching up the latest scheme
Time will come but it hasn't yet
Someone's out to get me
Jedinkrát jsem viděl řeku čistou
Škrábu nejnovější schéma
Čas přijde, ale ještě nepřišel
Někdo tam mě chce dostat
I walked with my grandmother
Cornbread street, we're incomplete
She would never be again
A Dublin dancer, free and young
Procházel jsem se se svou babičkou
Ulice Cornbread, jsme nekompletní
Už nikdy znovu nebyla
dublinskou tanečnicí, volnou a mladou

Text přidala TightInSilk

Video přidala TightInSilk

Překlad přidala TightInSilk

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

I Am Not a Dog On a Chain

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.