Playlisty Kecárna
Reklama

Something Right - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

All the mistakes
The rough breaks
The bad taste
The heart aches
And getting nowhere
Všechny chyby
Drsné zlomy
Špatná chuť
Bolest srdce
A bezcílné potulování
All the pitfalls
The brick walls
The fuck it alls
The bad calls
And all the despair
Všechny nástrahy
Cihlové zdi
Kašlání na všechno
Špatné telefonáty
A všechno zoufalství
When I go another round
I can't help but fight myself
But you're blind to all the scars
That I can see so well
Když jdu do dalšího kola
Nemůžu si pomoct, musím bojovat sám se sebou
Ale ty jsi ke všem jizvám slepá
A já je vidím tak dobře
All I ever did was get it wrong
All I ever had was a sad song
But I can see the proof looking in your eyes
Yeah I must have done something right
Vždycky jsem něco špatně pochopil
Vždycky jsem měl smutné písničky
Ale ve tvých očích vidím důkaz
Jo, musel jsem udělat něco správně
Cause if I'm really such a fool
How come I'm the one who's lying next to you
It's in your touch when you hold me tight
Protože jestli jsem vážně takový hlupák
Tak jak to, že ležím vedle tebe?
Je to ve tvém doteku, když mě pevně držíš
Yeah I must have done something right
Must have done something right
Must have done something right
Jo, musel jsem udělat něco správně
Musel jsem udělat něco správně
Musel jsem udělat něco správně
When you hold me
And pull me
From my knees
To my feet
I keep on rising
Rising
Když mě držíš
A taháš mě
Z pokleku
Stavíš mě na nohy
Dál se zvedám
Zvedám
Nothing else fits
But your kiss
On my lips
I know that this
Is the only real thing
Real thing
Nic jiného nesedí
Jen tvé polibky
Na mých rtech
Vím, že tohle
Je jediná skutečná věc
Skutečná věc
You're the water in my well
That I've been so long without
You put your heart in to my hands
Like you never had a doubt
Jsi voda v mé studni
Bez které jsem byl tak dlouho
Vkládáš mi své srdce do rukou
Jako bys o mně nikdy nepochybovala
All I ever did was get it wrong
All I ever had was a sad song
But I can see the proof looking in your eyes
Yeah I must have done something right
Cause if I'm really such a fool
How come I'm the one who’s lying next to you
It's in your touch when you hold me tight
Vždycky jsem něco špatně pochopil
Vždycky jsem měl smutné písničky
Ale ve tvých očích vidím důkaz
Jo, musel jsem udělat něco správně
Protože jestli jsem vážně takový hlupák
Tak jak to, že ležím vedle tebe?
Je to ve tvém doteku, když mě pevně držíš
Yeah I must have done something right
Something right
Something right
Yeah I must have done something right
I know I did something right
Jo, musel jsem udělat něco správně
Něco správně
Něco správně
Jo, musel jsem udělat něco správně
Vím, že jsem udělal něco správně
I feel it's my only gift
I know I was made for this
There's nothing else I'm sure of
But I'm certain of your love
I'm a thousand miles away from yesterday
Cítím, že je to můj jediný dar
Vím, že pro tohle jsem byl stvořen
Ničím jiným si nejsem jistý
Ale tvou láskou si jistý jsem
Jsem vzdálený tisíce mil od včerejška
All I ever did was get it wrong
All I ever had was a sad song
But I can see the proof looking in your eyes
That I must have done something right
Vždycky jsem něco špatně pochopil
Vždycky jsem měl smutné písničky
Ale ve tvých očích vidím důkaz
Jo, musel jsem udělat něco správně
Cause if I'm really such a fool
How come I'm the one who’s lying next to you
It's in your touch when you hold me tight
Protože jestli jsem vážně takový hlupák
Tak jak to, že ležím vedle tebe?
Je to ve tvém doteku, když mě pevně držíš
I must have done something right
Something right
Something right
Yeah I must have done something right
Right, right, right, right, right
I know I did something right
Something right
I know I did something right
Jo, musel jsem udělat něco správně
Něco správně
Něco správně
Jo, musel jsem udělat něco správně
Správně, správně, správně, správně, správně
Vím, že jsem udělal něco správně
Něco správně
Vím, že jsem udělal něco správně
For the first time in my life
I know I did something right
Poprvé ve svém životě
Vím, že jsem udělal něco správně

Text přidala Juicy36

Video přidala Juicy36

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Higher Than Here

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.