Playlisty Kecárna
Reklama

Heaven To A Fool - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

How can you love somebody?
When the lies become the truth
How you never gonna love somebody
The way that I loved you
Jak můžeš někoho milovat
Když se lež stává pravdou?
Jak bys nikdy nikoho nemilovala
Tak jako jsem já miloval tebe
Wasted precious time
When you were still mine
The things you did for me
The things I didn't do
Now you've left me in darkness
And there is no blame on you
Promarněný vzácný čas
Když jsi ještě byla moje
Věci, které jsi pro mě udělal
Věci, které já jsem neudělal
Teď jsi mě nechala v temnotě
A ty za nic nemůžeš
Like heaven to a fool
All the love you wasted loving me, wish I'd opened up my eyes to see it
So cruel
All the seeds of love we planted but I took it all for granted like
Heaven to a fool
Jako nebe a blázen
Všechnu svou lásku jsi vyplýtvala se mnou, kéž bych otevřel oči a vidět to
Tak kruté
Zasadili jsme všechna semínka lásky, ale já to bral jako samozřejmost
Jako nebe a blázen
You broke down when I told you
I wasn't safe to keep
Now I pretend that I still hold you
Every time I go to sleep
Zhroutila ses, když jsem ti řekl
Že není dobrý nápad, abys se mnou zůstávala
Teď předstírám, že tě pořád držím
Pokaždé, když jdu spát
Think I lost my mind
I might as well be blind
It's only you I see
Just like you're haunting me
Like a ghost in the darkness, huuhhh
That’s all that’s left of you
Myslím, že jsem se zbláznil
Stejně tak jsem mohl být slepý
Vidím jen tebe
Jak mě pronásleduješ
Jako duch v temnotě, huuhhh
To je všechno, co po tobě zbylo
Like heaven to a fool
All the love you wasted loving me, wish I'd opened up my eyes to see it
So cruel
All the seeds of love we planted but I took it all for granted like
Heaven to a fool
To a fool
Jako nebe a blázen
Všechnu svou lásku jsi vyplýtvala se mnou, kéž bych otevřel oči a vidět to
Tak kruté
Zasadili jsme všechna semínka lásky, ale já to bral jako samozřejmost
Jako nebe
A blázen
And if I can't say
Who the hell was I to think your love could never set me free
And at night I pray
That your light will fade
You're like heaven
Heaven, heaven, to a fool…
A jestli nemůžu říct
Kdo jsem sakra byl, abych si myslel, že mě tvá láska nikdy neosvobodí
A v noci se modlím
Aby tvé světlo pohaslo
Ty jsi nebe
Nebe, nebe pro blázna...
Eh, ow, ow Eh, ow, ow
Like heaven to a fool
All the love you wasted loving me, wish I'd opened up my eyes to see it
So cruel
All the seeds of love we planted but I took it all
Heaven to a fool
All the love you wasted loving me, wish I'd opened up my eyes to see it
So cruel
All the seeds of love we planted but I took them all for granted like
Heaven to a fool
To a fool
To a fool, hey…
Jako nebe a blázen
Všechnu svou lásku jsi vyplýtvala se mnou, kéž bych otevřel oči a vidět to
Tak kruté
Zasadili jsme všechna semínka lásky, ale já to bral jako samozřejmost
Jako nebe a blázen
Všechnu svou lásku jsi vyplýtvala se mnou, kéž bych otevřel oči a vidět to
Tak kruté
Zasadili jsme všechna semínka lásky, ale já to bral jako samozřejmost
Jako nebe a blázen
Blázen
Blázen, hej...

Text přidala Juicy36

Video přidala Juicy36

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Higher Than Here

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.