Playlisty Kecárna
Reklama

Forever - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Well my mama used to say
If you find a nice girl
It’ll all work out
And my daddy used to say
If you can’t do what you feel
Son, just walk out
But they don’t know a thing about us
We’re wild and free
But freedom ain’t such a good thing
When you tell me to leave
Fajn, máma mi vždycky říkala
Že pokud najdu milou dívku
Všechno bude fungovat
A táta mi vždycky říkal
Že pokud nemůžeš udělat, co cítíš
Synu, prostě vycouvej
Ale oni o nás nic nevědí
Jsme divocí a svobodní
Ale svoboda není zas tak dobrá věc
Když mi řekneš, že odcházíš
Why’d you do a thing like that?
I’m begging of you
Won’t you take me back
Even if everything we see is black
There’s still a chance that we can make it back
Proč bys něco takového dělala?
Prosím tě
Nevezmeš mě zpět?
I kdyby všechno, co vidíme, bylo černé
Je tady pořád šance, že to můžeme vrátit zpátky
I said that it’s forever
Forever’s what I mean
I look at you forever
Forever’s all I see
Řekl jsem, že je to navždy
Navždy, tak to myslím
Budu se na tebe dívat navždy
Navždy, to je vše, co vidím
Well I can take the blows
But you punch a little low
And it hurts me there
Of course I feel the love
That should be enough
But you don’t play fair
I wanna hear the sweet sweet music
Of your apology
But you just say you’re sorry
That you ever set your eyes on me
Fajn, snesu ty rány
Ale tys mi dala podpásovku
A tam mě to bolí
Samozřejmě, že cítím lásku
Která by měla být dostatečná
Ale ty nehraješ fér
Chci slyšet sladkou, sladkou muziku
Tvé omluvy
Ale ty jen říkáš, že je ti to líto
Že ses vždycky dívala jen na mě
Why do you do a thing like that?
I’m begging of you
Won’t you take me back
Even if everything we see is black
There’s still a chance that we can make it back
Proč bys něco takového dělala?
Prosím tě
Nevezmeš mě zpět?
I kdyby všechno, co vidíme, bylo černé
Je tady pořád šance, že to můžeme vrátit zpátky
I said that it’s forever
Forever’s what I mean
I look at you forever
Forever’s all I see
Řekl jsem, že je to navždy
Navždy, tak to myslím
Budu se na tebe dívat navždy
Navždy, to je vše, co vidím
Cross the line to dream of golden skies
I see the door you close behind your eyes
Break it down
Break it down
Break it down
Překročím hranici snů o zlatém nebi
Vidím dveře, které zavíráš za svýma očima
Rozbij to
Rozbij to
Rozbij to
Forever, forever’s what I need
When I look at you
Forever, forever’s all I see
I wanted to be close
It’s what I miss the most
I ain’t ever felt so low
When you spit me right out
Navždy, navždy, to je vše, co vidím
Když se na tebe podívám
Navždy, navždy, to je vše, co vidím
Chtěl jsem být blízko
To je to, co mi chybí nejvíc
Nikdy jsem se necítil být tak na dně
Když jsi mě rovnou vyplivla
Why’d you do a thing like that?
I’m begging of you
Won’t you take me back
Even if everything we see is black
There’s still a chance that we can make it back
Proč bys něco takového dělala?
Prosím tě
Nevezmeš mě zpět?
I kdyby všechno, co vidíme, bylo černé
Je tady pořád šance, že to můžeme vrátit zpátky
Why’d you do a thing like that?
I’m begging of you
Won’t you take me back
Even if everything we see is black
There’s still a chance that we can make it back
Proč bys něco takového dělala?
Prosím tě
Nevezmeš mě zpět?
I kdyby všechno, co vidíme, bylo černé
Je tady pořád šance, že to můžeme vrátit zpátky
I said that it’s forever
Forever’s all I see
I look at you forever
Forever’s all I see
Řekl jsem, že je to navždy
Navždy, tak to myslím
Budu se na tebe dívat navždy
Navždy, to je vše, co vidím

Text přidala sestysmysl

Video přidala zuzzzka

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Awakening

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.