Playlisty Kecárna
Reklama

U Can't Touch This (MC Hammer cover) - text, překlad

playlist Playlist
Can't touch this
Can't touch this
Can't touch this
Can't touch this
Nemůžeš se tohohle dotknout
Nemůžeš se tohohle dotknout
Nemůžeš se tohohle dotknout
Nemůžeš se tohohle dotknout
My, my, my, my music hits me so hard
Makes me say oh my Lord
Thank you for blessing me
With a mind to rhyme and two hyped feet
Feels good when you know you're down
A superdope homeboy from the Oaktown
And I'm known
as such
And this is a beat uh you can't touch
Má, má, má, má hudba mě tak tvrdě udeří
Nutí mě říct 'oh můj Pane
Díky, že mi žehnáš'
Smysl pro rým a dvě skvělé nohy
Cítím se dobře, když víš, že jsi na dně
Supernadopovaný krajan z Oaktownu
A vím, že jsem takový
A tohle je beat, uh, nemůžeš se ho dotknout
I told you homeboy,can't touch this
Yeah, that's how we livin' and ya know,
can't touch this
Look in my eyes man, can't touch this
Yo let me bust the funky lyrics, you can't touch this
Řekl jsem ti, krajane, tohohle se nemůžeš dotknout
Yeah, takhle žijeme
A víš, že se tohoto nemůžeš dotknout
Podívej se mi do očí, chlape, nemůžeš se dotknout
Necháváš posílit tenhle funky text, nemůžeš se ho dotknout
Fresh new kicks and pants
You got it like that now you know wanna dance
So move out of your seat
And get a fly girl and catch this beat
While it's rollin' hold on
Pump a little bit and let them know it's going on
Like that, like that
Cold on a mission so fall on back
Let 'em know that you're too much
And this is a beat uh they can't touch
Čerstvé nové kopy a kalhoty
Máš to rád, teď chceš tancovat
Takže se pohni ze sedadla
A donuť holku létat a chytit tenhle beat
Když se valí, drž se ho
Trochu pumpuj a dej jim vědět, jak to je
Takhle, takhle
Zchladni na misi, tak padni na záda
Dej jim vědět, že jsi až moc
A tenhle beat je, uh, nemůžou se ho dotknout
Yo I told you, can't touch this
Why you standing there man, can't touch this
Yo sound the bell school is in sucker
Can't touch this
Yo, řekl jsem ti, že se tohohle nemůžeš dotknout
Proč tu stojíš, chlape, nemůžeš se toho dotknout
Slyšíš školní zvonění, co tě štve,
Nemůžeš se dotknout
Stop! Hammer Time! Stop! Hammer Time!
Give me a song or rhythm
Making no sweat that´s what I'm giving 'em
So now they know
You talk about the Hammer when you're talking 'bout a show
That's hyped and tight
Singers are sweatin' so pass them a wipe
Or a tape to learn
What it's gonna take in the 90's to burn
The charts legit
Either work hard or you might as well quit
Dej mi píseň nebo rým
Kvůli tomu se potím, to jim dávám
Takže teď ví, že
Mluvíš o Hammerovi
Když mluvíš o show
Která je švindlovaná a těsná
Zpěváci se potí, tak je utři
Nebo se nauč pásku
Která tě vezme do devadesátek
Spálit žebříčky
Buď tvrdě makej nebo můžeš rychle skončit
That's word because you know
Cause you can't touch this
Tohle slovo přece znáš
Protože se tohohle nemůžeš dotknout
Every time you see me, that Hammer's just so hype
I'm dope on the floor and I'm magic on the mic
Now why would I ever stop doing this
With others makin' records that just don't hit
I toured around the world from London to The Bay
It's Hammer go Hammer MC Hammer Yo Hammer and the rest can go and play
Vždy když mě vidíš, tohle je Hammerův humbuk
Jsem zdrogovaný na podlaze a jsem kouzlo mikrofonu
Teď proč jsem kdy přestal dělat tohle?
S jinými nahrávám to, co není hit
Procestoval jsem svět z Londýna do Baye
Je to Hammer, jdi, Hammer, MC Hammer
Yo, Hammer a zbytek můžeš jít a hrát
Can't touch this
Can't touch
Can't touch this
Can't touch
This
Nemůžeš se tohohle dotknout
Nemůžeš se dotknout
Nemůžeš se tohohle dotknout
Nemůžeš se dotknout
Tohohle

Text přidala Eva01

Video přidala Eva01

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Leo Metal Covers Volume 1

Reklama

Leo Moracchioli texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.