Playlisty Kecárna
Reklama

Gangster's Paradise (Coolio cover) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

As I walk through the valley of the shadow of death
I take a look at my life
And realize there's nothing left.
Když kráčím údolím stínu smrti
Dívám se na svůj život
A uvědomuji si, že nic nezbylo
'Cause I've been blasting
And laughing so long
That even my momma thinks
That my mind has gone.
Protože jsem se smál
A střílel tak dlouho
Že si i má máma myslí,
Že jsem se zbláznil
But I ain't never crossed
A man that didn't deserve it.
Me be treated like a punk,
You know that's unheard of.
Ale nikdy jsem nezkřížil cestu
Někomu, kdo si to nezasloužil
Jednali se mnou jako z grázlem
Víš, to je neslýchané
You betta watch how ya talking
And where ya walking
Or you and your homies might be lined in chalk.
Radši si dávej pozor na to s kým mluvíš
A kam jdeš
Nebo ty a tví kámoši skončíte v zemi
I really hate to trip but I gotta loc,
As they croak,
I see myself in the pistol smoke.
Opravdu to nenávidím, ale nemůžu si pomoc
Když skřehotají,
Vidím se v dýmu pistole
Fool, I'm the kinda g that little homie's
Wanna be like,
On my knees in the night
Saying prayers in the street light.
Blázne, jsem ten typ G,
Kterým chtějí mít děcka
Na kolenou za noci
Říkají modlitby v pouličních světlech
Been spending most our lives
Living in a gangsta's paradise.
Been spending most our lives
Living in a gangsta's paradise.
Strávili většinu života
Žijíce v ráji zločinu
Strávili většinu života
Žijíce v ráji zločinu
Look at the situation,
They got me facing,
I can't live a normal life,
I was raised by the state.
Podívej se na situaci,
Které musím kvůli nim čelit
Nemůžu žít normální život,
Vyrostl jsem na ulici
So I gotta be down
With the 'hood team,
Too much television watching,
Got me chasing dreams.
Takže musím být na dně
Se zamaskovaným týmem
Moc dlouhé sledování televize
Mě nutí honit se za svými sny
I'm an educated fool
With money on my mind
Got my ten in my hand
And a gleam in my eye.
Jsem vzdělaný blázen
S hlavou plnou peněz
Mám desítku v ruce
A lesk v oku
I'm a locked out gangsta,
Set tripping banger
And my homies are down
So don't arouse my anger.
Jsem pominutý gangster,
Těžkej mlátič
A moji kámoši jsou dole,
Tak mě nezkoušej naštvat
Fool, death ain't nothing
But a heart beat away,
I'm living life do or die,
What can I say?
Blázne, smrt není nic
Jen odchod srdečního tepu
Žiju život, dělej nebo zemři,
Co můžu říct?
I'm twenty-three now,
Will I ever live to see twenty-four,
The way things is going I don't know.
Je mi teď 23,
Ale budu žít do 24?
Podle toho, jak věci jdou, vážně nevím!
Tell me why are
We so blind to see.
That the ones we hurt
Are you and me?
Tak mi řekni
Proč jsme tak zasraně slepí, že nevidíme
Ty, které zraňujeme,
Jsme ty a já?
Been spending most our lives
Living in a gangsta's paradise.
Been spending most our lives
Living in a gangsta's paradise.
We keep spending most our lives
Living in a gangsta's paradise.
We keep spending most our lives
Living in a gangsta's paradise.
Strávili většinu života
Žijíce v ráji zločinu
Strávili většinu života
Žijíce v ráji zločinu
Stále marníme své životy
Žijíce v ráji zločinu
Stále marníme své životy
Žijíce v ráji zločinu
Power and the money,
Money and the power,
Minute after minute,
Hour after hour,
Everybody's running,
But half of them ain't looking
It's going on in the kitchen
But I don't know what's cooking.
Moc a peníze,
peníze a moc
Minuta po minutě,
hodina po hodině
Každý spěchá,
ale polovina z nich se nedívá
Co se děje v kuchyni
Ale nevím, co vaří
They say I gotta learn
But nobody's here to teach me.
If they can't understand it,
How can they reach me?
Říkají, že se musím poučit,
ale nikdo mě tu neučí
Když nemůžou chápat,
jak se mi můžou rovnat?
I guess they can't,
I guess they won't,
I guess they front,
That's why I know my life is out of luck, foo!.
Hádám, že nemůžou
Hádám, že nebudou
Hádám, že jsou v čele
To je důvod proč vím, že je můj život smolný
Been spending most our lives
Living in a gangsta's paradise.
Been spending most our lives
Living in a gangsta's paradise.
We keep spending most our lives
Living in a gangsta's paradise.
We keep spending most our lives
Living in a gangsta's paradise.
Strávili většinu života
Žijíce v ráji zločinu
Strávili většinu života
Žijíce v ráji zločinu
Stále marníme své životy
Žijíce v ráji zločinu
Stále marníme své životy
Žijíce v ráji zločinu
Tell me why are
We so blind to see.
That the ones we hurt
Are you and me?
Tak mi řekni
Proč jsme tak zasraně slepí, že nevidíme
Ty, které zraňujeme,
Jsme ty a já?
Gangster Gangster

Text přidala Eva01

Video přidala Eva01

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravil DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Leo Metal Covers Volume 3

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.