Kecárna Playlisty
Reklama

One In A Million - text, překlad

You look right at me and you say something,
It's more convincing to hear song birds sing.
You've got a lot to learn, can't mess with me.
Gave you a compass, now you're lost at sea.
Díváš se přímo na mě a něco říkáš
Je přesvědčivější slyšet ptáky zpívat
Máš se hodně učit, nemůžeš mě ošálit
Dal jsem ti kompas, teď ses ztratila v moři
It's heating up the tension, thick, so thick.
I'm like a wolf huffing down the bricks.
Two words, and I can let them burn and burn.
No time for this, you've got a lot to learn.
Zahřívá to napětí, silně, tak silně
Jsem jako vlk očichávající cihly
Dvě slova a můžu je nechat shořet, shořet
Není na toto čas, musíš se hodně naučit
So I'm taking a stand,
It's your last second chance,
cause I am.
Takže zaujímám postoj
Je to tvá poslední druhá šance
Protože já jsem
I am, one in a million, I am
I am, one in a million.
You can thank your lucky stars it'll fall to this part
Cause I am, I am, one in a million,
One in a million.
Já jsem, jeden z milionu, já jsem
Já jsem jeden z milionu
Můžeš děkovat svým hvězdám, že spadla do této části
Protože já jsem, já jsem jeden z milionu
Jeden z milionu
The words infect me like a bad disease,
And now I'm sick cause you lied to me,
Call in a medic there's no turning back,
One single moment, and it all goes bad.
Slova mě nakazují jako zlá nemoc
A teď je mi zle, protože jsi mi lhala
Zavolej medika, není návratu
Jeden jediný moment a všechno se horší
So I'm taking a stand,
It's your last second chance,
cause I am.
Takže zaujímám postoj
Je to tvá poslední druhá šance
Protože já jsem
I am, one in a million, I am
I am, one in a million.
You can thank your lucky stars it'll fall to this part
Cause I am, I am, one in a million,
One in a million.
Já jsem, jeden z milionu, já jsem
Já jsem jeden z milionu
Můžeš děkovat svým hvězdám, že spadla do této části
Protože já jsem, já jsem jeden z milionu
Jeden z milionu
I'm blown away, that you threw all away.
And I won't hear anything,
Won't you give me a reason?
I'm blown away, and now you owe me everything.
And if there's anything you owe me more
Cause I'm one in a million.
I am one in a million.
Jsem uchvácený tím, co jsi všechno zahodila
A nic neuslyším
Nedáš mi důvod?
Jsem uchvácený a teď mi nic nedlužíš
A jestli je tu něco, dlužíš mi víc
Protože jsem jeden z milionu
Já jsem jeden z milionu
I am, one in a million, I am
I am, one in a million.
You can thank your lucky stars it'll fall to this part
Cause I am, I am, one in a million,
One in a million.
Já jsem, jeden z milionu, já jsem
Já jsem jeden z milionu
Můžeš děkovat svým hvězdám, že spadla do této části
Protože já jsem, já jsem jeden z milionu
Jeden z milionu

Text přidal Hetchi_Sixx

Video přidal Hetchi_Sixx

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Break Through The Silence

Reklama

Monty Are I texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.