Playlisty Kecárna
Reklama

Mystery - text, překlad

playlist Playlist
Oh - love is a mystery
Oh - love is a mystery
Oh - láska je záhadou
Oh - láska je záhadou
She was the sister of Margarita, it was long long ago
And I told her that I need her, so much she would`nt know
And her brother was Juanito, he was a friend of mine
And I told him that I missed her, but she has no time
And I said Marie amore, You´re the girl I adore
Byla to sestra Margarita, už je to dávno
A já jsem jí řekl, že musím ji natolik chci, že to nemůže vědět
A její bratr byl Juanito, byl můj přítel
A já jsem mu řekl, že mi chybí, ale ona nemá čas
A já řekl: Marie miláčku, ty jsi holka kterou zbožňuji
Love is a mystery, with a "L" and an "O" and a "V" and an "E"
It`s like history, with a "L" and an "O" and a "V" and an "E"

Láska je tajemství, s "L" a "O" a "V" a "E"
Je to jako historie, s "L" a "O" a "V" a "E"
It`s ending on the floor, in the heat of the night
With the hands in the air and I hold her tight
And the "L" and the "O" and the "V" and the "E"
I know this girl is a mystery
končí to na podlaze, v žáru noci
S rukama ve vzduchu a držím ji pevně
A "L" a "O" a "V" a "E"
Vím, že tahle holka je tajemství
I drank a lot of cool tequilas, should I go or should I stay
My heart told me I need her, but I`m too shy to say
I drank a lot of Caipirinhas, I was walking like on air
And I told her that I love her, Baby oh I swear
I said Marie amore, You`re the girl I adore
Vypil jsem spoustu skvělých tequil, měl bych jít, nebo bych měl zůstat
Mé srdce mi řeklo, že ji potřebuji, ale já jsem příliš styděl to říct
Vypil jsem spoustu Caipirinhas a šel jsem na vzduch
A já jsem jí řekl, že ji miluji, přísahám v to
Řekl jsem Marie miláčku, ty jsi holka kterou zbožňuji
Love is a mystery, with a "L" and an "O" and a "V" and an "E"
It`s like history, with a "L" and an "O" and a "V" and an "E"
Láska je tajemství, s "L" a "O" a "V" a "E"
Je to jako historie, s "L" a "O" a "V" a "E"
It`s ending on the floor, in the heat of the night
With the hands in the air and I hold her tight
And the "L" and the "O" and the "V" and the "E"
I know this girl is a mystery
končí to na podlaze, v žáru noci
S rukama ve vzduchu a držím ji pevně
A "L" a "O" a "V" a "E"
Vím, že tahle holka je tajemství
Oh - love is a mystery
Oh - love is a mystery
Oh - láska je záhadou
Oh - láska je záhadou
Love is a mystery, with a "L" and an "O" and a "V" and an "E"
It`s like history, with a "L" and an "O" and a "V" and an "E"
Láska je tajemství, s "L" a "O" a "V" a "E"
Je to jako historie, s "L" a "O" a "V" a "E"
It`s ending on the floor, in the heat of the night
With the hands in the air and I hold her tight
And the "L" and the "O" and the "V" and the "E"
I know this girl is a mystery
končí to na podlaze, v žáru noci
S rukama ve vzduchu a držím ji pevně
A "L" a "O" a "V" a "E"
Vím, že tahle holka je tajemstvíí
Oh - love is a mystery
Oh - love is a mystery
Ó - Láska je záhadou
Oh - láska je záhadou

Text přidala Wednesday

Video přidala Wednesday

Překlad přidala Dragonerka

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Universe

Reklama

Modern Talking texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.