Playlisty Kecárna
Reklama

I'm Not Ready - text, překlad

In this life there are no clean breaks...
But starting again is a chance that you can take.
I always thought that someday we would overcome the bad luck
And from the burden the gift would come.
Maybe I should have known better.
V tomto živote tu niesu žiadne čisté prestávky...
Ale začínať znova je šancu ktorú môžeš zobrať.
Vždy som si myslel cez to že niekedy môžme prekonať smolu
A od bremena dar možno príde.
Možno som mal vedieť lepšie.
But I know we're coming closer to the end of whatever this has been.
When you're 16 you don't know what forever means.
When you are 23 you couldn't be more sorry to say.
That after all this growing up together all the good has gone away.
Sometimes the boys that should be yours best friends become strangers with familiar faces.
Just don't tell me that it's all too far gone...
That they weren't meant to live on...
And don't let go.
I just don't want to have to pretend...
If we're not in this together...
If we're just stuck inside our own heads.
And I'm sorry that it took me so long to find the words to write the song
That we can all still truly believe in
But I truly believe that we can still start again.
Ale ja viem že sa blížime bližšie k koncu všetkého čo tu kedy bolo.
Ked máš 16 rokov, nevieš čo navždy naozaj znamená.
Ked máš 23 rokov, nemôžeš byť viac
prepáč povedať.
že po tom celom dospievaní spolu všetko dobré musí odísť preč.
Niekedy chlapci ktorý by mali byť tvoji najlepší kamaráti sa stanú cudzinci s známymi tvárami.
Len mi nepovedz že je to všetko veľmi daleko preč..
že neboli určené žiť..
A nechod preč.
Ja iba nechcem predstierať...
Ak v tom niesme spolu...
Ak sme iba zaseknutý v naši vlastných hlavách.
A je mi to ľúto že mi to zabralo tak veľa časi nájsť tie správne slová pre napísanie pesničky
že my stále môžme v to veriť
Ale ja popravde stále verím že môžme začať znova.

Text přidal adamh5

Video přidal adamh5

Překlad přidal adamh5

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Witness

Reklama

Modern Life Is War texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.