Playlisty Kecárna
Reklama

One Way To Kill A Werewolf - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Your hands they are on my throat
Squeezing so tight enough to choke
Choke me out
I'm fading out
In the cages I will lay
Waiting here until my day
You set me free
You set me free
For now I will wait
Biting and holding my tongue
and I will wait
Tvoje ruce jsou na mém krku
Sevření je dost těsný
Škrtíš mě
Slábnu
Budu ležet v klecích
Čekat tady na můj den
Osvobodíš mě
Osvobodíš mě
Teď budu čekat
Kousat a držet svůj jazyk
a budu čekat
If I told you
I'd have to kill you
Our love for war will never die
In this battlefield
There's only one way
To end our lives
This silver bullet around my neck
Kdybych ti to řekl
Budu tě muset zabít
Naše láska k válce nikdy nezemře
Na tomhle bitevním poli
Je tu jen jedna cesta
k ukončení našich životů
Tahle stříbrná kulka v mém krku
I'll carve that smile from your face
And then you'll know how it tastes
All the mistakes you have made
When your mouth hits my blade
And now I'll sleep tonight
Knowing your bloods in my veins
Ripping the flesh from your
Vyřežu úsměv ze tvé tváře
A pak budeš vědět jak to chutná
Všechny chyby, které jsi udělal
Když na tvoje ústa dopadla moje čepel
A teď, budu spát dnes v noci
Vím že tvoje krev je v mých žilách
Trhám z tebe maso
Tonight we rise up
And now you know our secret
Dnes v noci povstanem
A teď znáš naše tajemství
If I told you
I'd have to kill you
Our love for war will never die
In this battlefield
There's only one way
To end our lives
This silver bullet around my neck
Kdybych ti to řekl
Budu tě muset zabít
Naše láska k válce nikdy nezemře
Na tomhle bitevním poli
Je tu jen jedna cesta
k ukončení našich životů
Tahle stříbrná kulka v mém krku
Half breeds
Crawling the streets
Dripping flesh from their teeth
Poloviční rasa
Prochází ulicemi
Maso odkapává z jejich zubů
Let's go Pojďme
The stars collide and I know I will never see my love again Hvězdy se srazí a já vím nikdy neuvidím svou lásku
So I'll bless this room with holy water and cheap thrills Tak požehnám tuhle místnost svěcenou vodou a laciným vzrušením
What if I drag this knife across his throat to wear his skin Co když povedu nůž kolem jeho hrdla abych mohl nosit jeho kůži
Now I'll never get my chance to see my love again Teď už nikdy nedostanu šanci vidět znovu mojí lásku

Text přidala Essi

Video přidala Essi

Překlad přidala AyAmE

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

House Of Rats

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.