Playlisty Kecárna
Reklama

Love is a Perfect Murder - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

She spreads her legs,
That night love was made.
I love her twisted games.
I love her twisted games.
Roztahuje své nohy,
Ten večer
milovali jsme se
Miluji její zvrácené hry
Miluji její zvrácené hry
Sweat rolls down your arm,
Cold breath, and sick obsessions.
Bite my fucking lip, 'til blood spills from it.
Blood spills from it, blood spills!
Pot stékající po tvé ruce
Studeny dech, nechutná posedlost
Kousni mě do mého zkurveného rtu, Dokud z toho nepoteče krev
Poteče z toho krev, Poteče krev
Your love is a perfect murder.
Please give me your disease.
'Cause I'm begging on my knees,
Just set me free, just set me free.
Tvá láska je dokonalá vražda
Prosím nakaz mě
Proto prosím na kolenou
Jen mě vysvoboď, jen mě vysvoboď
Some will live, some will die tonight.
We've got a chance, we live for these fights!
Některé budou žít, někteří dnes večer zemřou
Máme šanci, žijeme pro tyhle boje!
She stole my heart, so I took her keys,
I left her car parked between some trees.
I lit a match then I started to laugh,
I got a smile filled with angst and ashes.
Ona mi ukradla srdce, tak já jsem jí vzal klíče
Nechal jsem její auto zaparkované někde mezi stromy
Zapálil sirku a pak jsem se začal smát
Usmíval jsem se bledý a plný obav
Now!
No!
And blood spills!
Teď!
Ne!
Teče krev!
Your love is a perfect murder.
Please give me your disease.
'Cause I'm begging on my knees,
Just set me free, just set me free.
Tvá láska je dokonalá vražda
Prosím nakaz mě
Proto prosím na kolenou
Jen mě vysvoboď, jen mě vysvoboď
I would see you this way,
Lying on your back, pressed in a face to face,
In a pool of sweat.
Představuji si tě
ležet na zádech ztrápená tváří v tvář
v kaluži potu.
I thought I would see you this way,
Hands tied behind your back with blood running down,
Your in a pool of sweat... And of shame!
Myslel jsem, že bych si představoval
tvé ruce svázané za zády s krví stékající dolů,
Jsi v kaluži potu... a studu!
I never thought I would see you this way,
Lying on your back pressed in a face to face.
I never thought I would see you this way,
Hands tied behind your back, in a pool of sweat.
Nikdy jsem si nemyslel, že bych si tě mohl představovat
ležet na zádech tváří v tvář úzkosti.
Nikdy jsem si nemyslel, že bych si tě mohl představovat
tvé ruce svázané za zády v kaluži potu.
I love you, I gave you everything!
How could you? How could you do this to me!
Miluji tě, dal jsem ti všechno!
Jak jsi mohla? Jak jsi mi tohle mohla udělat!
I love you, I gave you everything!
How could you? How could you do this to me!
Miluji tě, dal jsem ti všechno!
Jak jsi mohla? Jak jsi mi tohle mohla udělat!

Text přidal krejcoo

Text opravila Mikyy

Video přidala Essi

Překlad přidal krejcoo

Překlad opravila Mikyy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Modern Day Escape (EP)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.