Playlisty Kecárna
Reklama

What Have You Become? - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

transformation
you changed within
some selfish mutation
a stranger I once called a friend
Transformace
Kterou jsi změnil
v rámci nějaké sobecké mutace
cizince, kterého jsem dřív nazýval přítelem
what have you become? Čím jsem se to stal?
isolated
some foreigner in my skin
some broken barbarian
I never meant to feel so dark and cold
Izolovaný
nějakým cizincem v mé kůži
nějakým zlomeným barbarem
Nikdy jsem se nechtěl cítit tak temně a chladně
what have you become? Čím jsem se to stal?
“I sense a change. Something is happening to me. Only a few species ever undergo change. The others become extinct. Man will almost certainly be replaced by a new order of intelligence. Stop looking for monsters under your bed. You are the monster" "Cítím změnu. Něco se mi děje. Pouze několik druhů se někdy změní. Ostatní zaniknou. Člověk bude téměř jistě nahrazen novým stupněm inteligence. Přestaň hledat příšery pod postelí. Ty jsi monstrum"
what have you become?
Čím jsem se to stal?

Text přidal LimeCZ

Text opravil LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

MNQN

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.