Playlisty Kecárna
Reklama

Amphetamine - text, překlad

playlist Playlist
Blurry
When you're with me
Got me hazy
You take my breath away
And I'm faded
Stimulated
Drinking you in
'Till you intoxicate
Rozmazané
Když jsi se mnou
Dostáváš mě do mlhy
Vyrážíš mi dech
A jsem pobledlý
Stimulovaný
Piju s tebou
Dokud se neopiješ
Disaffected
By the lies and politics
You could be my one escape
'Till I'm gone, gone, gone away
Nespokojený
Lžemi a politiky
Mohla bys být můj jediný únik
Dokud jsem pryč, pryč, pryč
Take me to the edge of the possible
Take me from the ground to another world
I wanna feel the high when you pull me up
To the air
And take me to the end of the logical
I want to feel the sin 'till it's not enough
Your monkey on my back never coming off
I don't care
You're my amphetamine
Vezmi mě na hranu toho možného
Vezmi mě na půdu jiného světa
Chci cítit tu extázi, když táhneš nahoru
Do vzduchu
A bereš mě na konec logična
Chci cítit hřích, dokud toho není dost
Tvá opice na mých zádech nikdy neslézá
Nezajímá mě to
Jsi můj amphetamine
"I'm alive, there's no pain"
Something I've never seen
A new high for my vein
You are my amphetamine
White line to my brain
Something I cann't obtain
A new high, a new strain
You are my amphetamine
"Jsem naživu, není tu bolest"
Něco jsem nikdy neviděl
Nová extáze pro mou žílu
Jsi můj amphetamine
Bílá linka pro můj mozek
Něco co nemohu získat
Nová extáze, nové napětí
Jsi můj amphetamine
Faded
Left here jaded
Left to crave it
Till I'm stuck in a modern haze
And i'm drifted
Something shifted
Left addicted
To the air you stimulate
Pobledlý
Zůstal jsem tu bledý
Dokud jsem neuvízl v moderní mlze
A mířím pryč
Něco se hnulo
Zůstal jsem závislý
Na vzduchu, který stimuluješ
Captivated
Everything you ever said
The only one with the only flame
To get me lit till I'm gone again
Potěšen
Vším co jsi řekla
Jediná s jediným plamenem
Co mě vznítí, dokud znovu nezmizím
Take me to the edge of the possible
Take me from the ground to another world
I wanna feel the high when you pull me up
To the air
And take me to the end of the logical
I want to feel the sin 'till it's not enough
Your monkey on my back never coming off
I don't care
You're my amphetamine
Vezmi mě na hranu toho možného
Vezmi mě na půdu jiného světa
Chci cítit tu extázi, když táhneš nahoru
Do vzduchu
A bereš mě na konec logična
Chci cítit hřích, dokud toho není dost
Tvá opice na mých zádech nikdy neslézá
Nezajímá mě to
Jsi můj amphetamine
"I'm alive, there's no pain"
Something I've never seen
A new high for my vein
You are my amphetamine
White line to my brain
Something I cann't obtain
A new high, a new strain
You are my amphetamine
"Jsem naživu, není tu bolest"
Něco jsem nikdy neviděl
Nová extáze pro mou žílu
Jsi můj amphetamine
Bílá linka pro můj mozek
Něco co nemohu získat
Nová extáze, nové napětí
Jsi můj amphetamine
Take me to the edge of the possible
Take me from the ground to another world
I wanna feel the high when you pull me up
To the air
And take me to the end of the logical
I want to feel the sin 'till it's not enough
Your monkey on my back never coming off
I don't care
You're my amphetamine
Vezmi mě na hranu toho možného
Vezmi mě na půdu jiného světa
Chci cítit tu extázi, když táhneš nahoru
Do vzduchu
A bereš mě na konec logična
Chci cítit hřích, dokud toho není dost
Tvá opice na mých zádech nikdy neslézá
Nezajímá mě to
Jsi můj amphetamine
"I'm alive, there's no pain"
Something I've never seen
A new high for my vein
You are my amphetamine
White line to my brain
Something I cann't obtain
A new high, a new strain
You are my amphetamine
"Jsem naživu, není tu bolest"
Něco jsem nikdy neviděl
Nová extáze pro mou žílu
Jsi můj amphetamine
Bílá linka pro můj mozek
Něco co nemohu získat
Nová extáze, nové napětí
Jsi můj amphetamine
I pause to think of truth
(In what truth?)
What if truth was a woman?
(Is a woman?)
What then?
Is that grounds to think that all philosophers
Insofar they were dogmatists
Have been very inexpert about women?
It is truly a human anomaly
Zastavuji myšlení na pravdu
(V jakou pravdu?)
Co když pravda je žena?
(Je žena?)
Co pak?
Je tohle půda, kde si všichni myslí, že jsou filozofové?
Jelikož byli dogmatisté
Byli neodborníky na ženy?
Je to vážně lidská nenormálnost

Text přidal LimeCZ

Videa přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

MNQN

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.