Kecárna Playlisty
Reklama

Batman (nafla, Loopy, BLOO) - text

playlist Playlist
[BLOO]
매일 달빛이 뜰 때쯤 어지러워
여긴 가짜가 많아서 안 부러워
새로 산 위스키 병에 나를 부어줘
All the way all the way all the way
[Loopy]
밤이 올 땐 feelin' like a bat
(밤길을 걸어 야)
방구석 쉽게 들지 않는 빛
(that bitchs callin now)
숨어 달려 I put it on my mask
[BLOO]
All the way all the way all the way
[nafla]
Strapped up 내 혓바닥 장전
With pack
난 batman, 밤 조심히 다녀
돈을 stack,
My life be like black jack
And I pay back
없는 것들이 다 더해
넌 대체 누군데?
주위 애들이 많아
옆을 지나
주인공
자리 날 위해 비워놔
있는 척
무슨 척
우린 격하게
Fuck you
남지 않은 몇 진짜들
Still eatin' that street food
Okay
Married to the game
모아 축의금
크게 말아
마셔서
목을 축이지
소리가 나면
고개를 숙이지
이젠 위아래 없어
여긴 언제든 too eazy
[BLOO]
매일 달빛이 뜰 때쯤 어지러워
여긴 가짜가 많아서 안 부러워
새로 산 위스키 병에 나를 부어줘
All the way all the way all the way
[Loopy]
밤이 올 땐 feelin' like a bat
(밤길을 걸어 야)
방구석 쉽게 들지 않는 빛
(that bitchs callin now)
숨어 달려 I put it on my mask
[BLOO]
All the way all the way all the way
[Loopy]
다물어 삼켜버려 pills
날 봐 항상 그랬지
Cali 가지 where ma green
I been on some other shit
Rest in peace my fat ass
들고 다녀 fuck illigal
I been on some other shit
I been on some other shit
U Know I been poppin' some of xans
잃어버린 기억 속에 Rockin' fuckin' Raf Gicci goggle 머리 위
Look at red n green
초록색의 피
난 가블린 먹어쳐 또 브로콜리
캘리에 가지 I'm like
지금은 어디야 넌
오늘 밤 기억을 태워
Where the fuck my Amy at
취해서 아프지 머리
그녀의 미소는 bad
모든 게 희미해 way
모든 게 희미해 way
머릿속 기억과 고통을 죽여 난
Livin' that way
끝까지 지켜 내 여자와 fam
말했지 누나 she lovin' that wangs
Ay
준비를 해두지 조금씩 죽고 난 이곳에 남어
준비를 해두지 조금씩 죽고 난 여기에 남어
[BLOO]
매일 달빛이 뜰 때쯤 어지러워
여긴 가짜가 많아서 안 부러워
새로 산 위스키 병에 나를 부어줘
All the way all the way all the way
[Loopy]
밤이 올 땐 feelin' like a bat
(밤길을 걸어 야)
방구석 쉽게 들지 않는 빛
(that bitchs callin now)
숨어 달려 I put it on my mask
[BLOO]
All the way all the way all the way

Text přidala Ell_LOO

Video přidala Ell_LOO

Je zde něco špatně?
Reklama

Public Enemy

Reklama

Mkit rain texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.