Playlisty Akce
Reklama

The Magdalene Laundries - text, překlad

playlist Playlist
I was an unmarried girl
I'd just turned twenty-seven
When they sent me to the sisters
For the way men looked at me
Branded as a jezebel
I knew I was not bound for Heaven
I'd be cast in shame
Into the Magdalene laundries
Byla jsem neprovdaná holka
Právě mi bylo dvacet sedm
Když mě poslali k sestrám
Kvůli tomu jak na mě chlapi koukali
Učiněná Jezebel
Vím, nebyla jsem stvořená pro nebe
Odešla jsem v hanbě
Do Magdaleniných prádelen
Most girls come here pregnant
Some by their own fathers
Bridget got that belly
By her parish priest
We're trying to get things white as snow
All of us woe-begotten-daughters
In the steaming stains
Of the Magdalene laundries
Většina holek přišla těhotných
Některé vinou svých otců
Bridget přišla k bříšku
Přičiněním kněze
Snažili jsme se, aby vše bylo bílé jak sníh
Bídně zplozené dcery
Skvrny v párách
Magdaleniných prádelen
Prostitutes and destitutes
And temptresses like me
Fallen women
Sentenced into dreamless drudgery
Why do they call this heartless place
Our Lady of Charity?
Oh charity!
Prostitutky a ubožačky
A svůdnice jako já
Padlé ženy
Odsouzené k bezesné dřině
Proč nazývají toto nemilosrdné místo
Naše skvělá charita
Ach charita
These bloodless brides of Jesus
If they had just once glimpsed their groom
Then they'd know and they'd drop the stones
Concealed behind their rosaries
They wilt the grass they walk upon
They leech the light out of a room
They'd like to drive us down the drain
At the Magdalene laundries
Tyto bledé nevěsty Ježíše
Kdyby je jen na chvilku osvítil jejich ženich
Pak by prohlédly a opustili břímě
Ukryté za svými růženci
Tráva jim vadne pod nohama
Vysávají světlo z pokojů
Chtějí nás úplně vyždímat
V Magdaleniných prádelnách
Peg O'Connell died today
She was a cheeky girl
A flirt
They just stuffed her in a hole!
Surely to God you'd think at least some bells should ring!
One day I'm going to die here too
And they'll plant me in the dirt
Like some lame bulb
That never blooms come any spring
Not any spring
No, not any spring
Not any spring
Peg O'Connellová dnes zemřela
Byla to drzá holka
Koketa
Nacpali ji do díry
Bezpochyby si myslíte, že by se mělo rozeznít pár zvonů!
Časem tu zahynu i já
A zahrabou mě do hlíny
Jako nějakou mizernou sazenici
Která už neuvidí žádné jaro
Žádné jaro
Ne, žádné jaro
Žádné jaro

Text přidal obladi

Videa přidali obladi, otaznick

Překlad přidal otaznick

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Turbulent Indigo

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.