Playlisty Kecárna
Reklama

On The Stage - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

On The StageNa jevišti
Characters on the stage
One orange bulb
Revealing their fate
Every whisper they wanted to say
Are screams in your ear, are fears of this dream
Be careful, don't look into dull eyes
In clothes they're kind
Naked -- bad ones
Air filled with the scent of the fight
Your heartbeat is loud
Silence flooded your mouth
znaky na scéně
jedna oranžová žárovka
odhalení jejich osudu
každý šepot chtěli říct
jsou výkřiky do ucha, jsou obavy z toho snu
buďte opatrní, nedívejte se do tupých očí
v oblečení, které tak trochu
Naked -- špatné
plněný vzduchem s vůní boje
vaše srdce je hlasité
ticho zaplavila ústa
The bomb's exploding and lighting the stage
The play is starting
Do you recognize yourself?
Is this your voice?
Your face?
Whooooooooooooo
Whoooooooooo..............
bomba je výbušná a osvětlení jeviště
hra začíná
poznáváte se?
je to váš hlas?
váš obličej?
whooooooooooooo
whoooooooo................
If you stay till the end
Actors disappear in the smoke's veil
Your eyes dry children's arms
You can't feel hate
You can't feel heartache
You'd like to know the man in the audience
You'd like to know why this story makes no sense
Every son and every daughter
You killed with your pride
You sold for your life
pokud zůstanete až do konce
herci zmizí v kouři závoje
vaše oči, suché dětské zbraně
můžeme cítit nenávist
můžeme cítit zármutek
chtěli byste vědět, muže v publiku
chtěli byste vědět, proč tenhle příběh nemá smysl
každý syn a každá dcera
zabil jsi je s hrdostí
ty prodal za svůj život

Text přidala Afko

Video přidala Afko

Překlad přidala Nika2222

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.