Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Bomb Bomb Bomb - text

Bomb Bomb Bomb tiŕo qǐlái ba Bomb Bomb Bomb miǎo shā tā
Bomb Bomb Bomb jump zŕi dŕ de shāng nŕ yňu zěnyŕng
Bomb Bomb Bomb nǐ bů jěmň Bomb Bomb Bomb tiŕo fān whole world
Bomb Bomb Bomb jump BOMB dŕo xīntiŕo bŕozhŕ

Bomb Bomb Bomb wǒ chūjí yīnwči yǒurén gāi huě hǎn tňng
Cool Cool Cool nǐ bů dǒng píng shénmo pīpíng wǒ zuň mčng
Tŕidů chōng yělči chūzě tāmen de yūfǔ tóngkǒng
Ha Ha Ha nándŕo nǐ de chuŕngyě bǐ wǒ hái yǒu zhǒng
Wǒ mŕibó zhčn chū wǒ jiézňu bů xǐhuan huānyíng lái yěng pčng
Yuč qiánghŕn wǒ yuč xiǎng yŕo kč 1 2 3 Let’s go

Qún bǎi piāo dōu shuǎi diŕo diāo bů diāo
xiāo jiů xiāo shout jiů shout diāo bů diāo
Tiāo jiů tiāo pŕ jiů miāo diāo bů diāo
zěxěn bů xūyŕo rén lái jiŕo rŕng shějič zhīdŕo

Bomb Bomb Bomb xiǎng zěnyŕng Bomb Bomb Bomb jiů jiŕoliŕng
Bomb Bomb Bomb hey bů kuŕilč de huŕn nǐ shŕngchǎng
Bomb Bomb Bomb nǐ bů jěmň Bomb Bomb Bomb tiŕo fān whole world
Bomb Bomb Bomb hey BOMB dŕo xīntiŕo bŕozhŕ

Cool Cool Cool ŕiqíng shě tiānshēng zhíjué zhǔnbči zhí chōng
Ha Ha Ha yěnghuŕ de nǎomó jīntiān wǒ lái zhčn pň
Ŕi jiů ŕi nǎ lái de duě cuň bůxěn nǐ shě shěkŕn wěn wǒ
Nǐ bů gǎn nŕ jiů kŕn wǒ de 1 2 3 Let's go

Qún bǎi piāo dōu shuǎi diŕo diāo bů diāo
xiāo jiů xiāo Shout jiů Shout diāo bů diāo
Tiāo jiů tiāo pŕ jiů miāo diāo bů diāo
zěxěn bů xūyŕo rén lái jiŕo rŕng shějič zhīdŕo

Bomb Bomb Bomb tiŕo qǐlái ba Bomb Bomb Bomb miǎo shā tā
Bomb Bomb Bomb hey zŕi dŕ de shāng nŕ yňu zěnyŕng
Bomb Bomb Bomb nǐ bů jěmň Bomb Bomb Bomb tiŕo fān whole world
Bomb Bomb Bomb hey BOMB dŕo xīntiŕo bŕozhŕ

Yītiān dŕo wǎn tóng gč bůzhňu jiānbǎng hǎo zhňng nǐ yǒu juézhāo wǒ yǒu juéqiŕo yīqǐ show
Yňng shílě qiáng pčng rŕng qiánlě shīkňng wúliáo dōu yǒujiů zhǐyŕo nǐ gǎn gēn wǒ tiŕodňng

Qún bǎi piāo dōu shuǎi diŕo diāo bů diāo
xiāo jiů xiāo Shout jiů Shout diāo bů diāo
Tiāo jiů tiāo pŕ jiů miāo diāo bů diāo
zěxěn bů xūyŕo rén lái jiŕo rŕng shějič zhīdŕo

Bomb Bomb Bomb xiǎng zěnyŕng Bomb Bomb Bomb jiů jiŕoliŕng
Bomb Bomb Bomb hey bů kuŕilč de huŕn nǐ shŕngchǎng
Bomb Bomb Bomb nǐ bů jěmň Bomb Bomb Bomb tiŕo fān whole world
Bomb Bomb Bomb hey BOMB dŕo xīntiŕo bŕozhŕ

Bomb Bomb Bomb tiŕo qǐlái ba Bomb Bomb Bomb miǎo shā tā
Bomb Bomb Bomb jump zŕi dŕ de shāng nŕ yňu zěnyŕng
Bomb Bomb Bomb nǐ bů jěmň Bomb Bomb Bomb tiŕo fān whole world
Bomb Bomb Bomb jump BOMB dŕo xīntiŕo bŕozhŕ

Text přidala Agi

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.