Playlisty Kecárna
Reklama

Bullet - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

President's bullet-ridden body in the street
Ride, Johnny ride
Kennedy's shattered head hits concrete
Ride, Johnny ride
Prezidentova kulka - vedena tělem na ulici
Jízda, Johnnyho jízda
Kennedyho roztříštěná hlava narazila na beton
Jízda, Johnnyho jízda
Johnny's wife is floundering
Johnny's wife is scared
Run, Jackie run
Johnnyho žena zdrcená
Johnnyho žena vyděšená
Uteč, Jackie uteč
Texas is an outrage when your husband is dead
Texas is an outrage when they pick up his head
Texas is the reason that the president's dead
You gotta suck, suck, Jackie suck
Texas je potupou, když je tvůj muž mrtev
Texas je potupou, když zvedli jeho hlasu
Texas je důvodem, proč je prezident mrtvý
Musíš být socka, socka, Jackie je socka
President's bullet-ridden body in the street
Ride, Johnny ride
Kennedy's shattered head hits concrete
Ride, Johnny ride
Prezidentova kulka - vedena tělem na ulici
Jízda, Johnnyho jízda
Kennedyho roztříštěná hlava narazila na beton
Jízda, Johnnyho jízda
Texas is an outrage when your husband is dead
Texas is an outrage when they pick up his head
Texas is the reason that the president's dead
You gotta suck, suck, Jackie suck
Texas je potupou, když je tvůj muž mrtev
Texas je potupou, když zvedli jeho hlasu
Texas je důvodem, proč je prezident mrtvý
Musíš být socka, socka, Jackie je socka
Arise Jackie O, Jonathon of Kennedy
Well, arise and be shot down
The dirt's gonna be your dessert
My cum be your life source
And the only way to get it
Is to suck or fuck
Or be poor and devoid
And masturbate me, masturbate me
Then slurp it from your palm
Like a dry desert soaking up rain
Soaking up sun
Like a dry desert soaking up rain
Soaking up sun
Povstaň, Jackie O, Jonathon Kennedy
Nu, povstaň a buď zastřelena
Špína bude tvou pouští
Mé semeno tvým zdrojem života
A jediná cesta jak jej dostat
Jebat nebo sát
Nebo být chudá a prostá
A udělat mě, udělat mě
Pak vypít jej ze své dlaně
Jako z pouště vysychá déšť
Vysychá slunce
Jako z pouště vysychá déšť
Vysychá slunce

Text přidala Raduwa

Video přidal Pracka

Překlad přidala MissH

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Beware

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.