Playlisty Kecárna
Reklama

WATCH DOGS 2 SONG - Numbers - text, překlad

playlist Playlist
True nature in the membrane
Give the memory a nudge
A failure in the mainframe
Set the error, sate the grudge
Pravá podstata v membráně
Trochu paměť pošťouchni
Selhání v serveru
Nastav chybu, ukoj zášť
From the slant of the profile
In the bias inherent
I am a man colored hostile
I’m a virus apparent
Ze sklonu profilu
Ve zděděné předpojatosti
Jsem muž nabarvený nepřátelsky
Jsem zdánlivý virus
Through the eye of the lens
Across the digital pale
We are the cry of dissent
I am the sting in the tail
Skrz oko objektivu
Přes digitální plot
My jsme křik disentu
Jsem žihadlo v ocase
California curbsides
I rush and I run
Freedom is a backlight
Let’s have a little fun
Kalifornské okraje
Spěchám a běžím
Svoboda je černé světlo
Tak se trochu pobavme
We are the numbers
We are the underground
My jsme čísla
My jsme podzemí
A current in the cables
A gift before the gates
Diomedes in the diodes
See ‘em runnin’ for the bait
Proud v kabelech
Dar před branami
Diomédes v diodách
Podívej jak běží za návnadou
When the policital code
Is a reality show
Retune the digital flow
To technocrat radio
Inside your soul and your circuits
Watchin’ every move
We’re sayin’ no to the circus
Find a different groove
Když politický kód
Je reality show
Přelaď digitální proud
K technokratickému rádiu
Ve tvé duši a tvých obvodech
Pozoruji každý pohyb
Cirkusu říkáme ne
Najdi jiný rytmus
California curbsides
I rush and I run
Freedom is a backlight
Let’s have a little fun
Kalifornské okraje
Spěchám a běžím
Svoboda je černé světlo
Tak se trochu pobavme
We are the numbers
We are the underground
My jsme čísla
My jsme podzemí
Dead net
We won’t ever forget
Cold sweat
Dead set on the threat
Sate the grudge!!
Go! Go!
Sate the grudge!!
We won’t ever forget
Mrtvá síť
Nikdy nezapomeneme
Chladný pot
Soustředím se na hrozbu
Ukoj zášť!!
Jdi! Jdi!
Ukoj zášť!!
Nikdy nezapomeneme
We are the numbers
We are the underground
My jsme čísla
My jsme podzemí

Text přidal Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Level 7

Reklama

Miracle of Sound texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.