Playlisty Kecárna
Reklama

Mother earth - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I am the cell unfolding
I am the spread
I am the first mutation
I wove the thread
Jsem rozvíjející se buňka
Jsem šíření
Jsem první mutace
Předu vlákno
I am the crash of oceans
The crush of plates
I am the constant motion
The rush of weight
Jsem srážka oceánů
Srážka desek
Jsem stálým pohybem
Spěch váhy
I am the voice of nature
I am the breeze
I am the dancing spirit
Between the trees
Jsem hlasem přírody
Jsem vánek
Jsem tancující duch
Mezi stromy
I am the pull of instinct
The primal need
I am the spark inside the
Technology
Jsem tažení instinktu
Prvotní potřeba
Jsem jiskra uvnitř
Technologie
As you crash collide
I will be inside
Connect you all with love
Když srážíš, střetáváš
Budu uvnitř
Spojím vás všechny s láskou
All outside inside around you
I am everywhere you go you roam
Universal love has bound you
To eachother to my blood and my bones
Vše venku, uvnitř tebe
Jem všude kam jdeš, kde se touláš
Vesmírná láska tě spoutala
Ke každému, k mé krvi a mým kostem
Everything you know
All the variations vast
Fur and flesh and feather
We all play our part
In this glorious orchestra
We all sing together
Všechno co znáš
Všechny širé variace
Srst a maso a peří
Všichni hrajeme naši roli
V tomto slavném orchestru
Všichni zpíváme společně
As you crash collide
I will be inside
Connect you all with love
Když srážíš, střetáváš
Budu uvnitř
Spojím vás všechny s láskou
All outside inside around you
I am everywhere you go you roam
Universal love has bound you
To eachother to my blood and my bones
Vše venku, uvnitř tebe
Jem všude kam jdeš, kde se touláš
Vesmírná láska tě spoutala
Ke každému, k mé krvi a mým kostem
But your nature’s tried
To break your stride
Such violence in your hearts...
Ale tvá povaha zkusila
Zastavit tvou chůzi
Takové násilí ve vašich srdcích...
And the more you grow
And the more you know
The more you search astray
Look away from lies
Take it back inside
The answer’s clear as day
A čím více rosteš
A čím více víš
Tím více hledáš na scestí
Podívej se od lží
Vezmi to zpátky dovnitř
Odpověď je jasná jako den
And every severed youth
Every rejected truth
A wound you’ll never mend
Every war you wage
Every act you stage
You pull towards the end
Towards the end
A každá přerušená mládež
Každá odmítnutá pravda
Rána, kterou nikdy nenapravíš
Každá válka, kterou vedeš
Každý akt, který připravíš
Táhneš směrem ke konci
Směrem ke konci
Divide
Divine
Rozdělit
Božský
You are all a part of me
Beautiful ubiquity
Jsi mou součástí
Krásná všudypřítomnost

Text přidal Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Metal Up

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.