Playlisty Kecárna
Reklama

HORIZON: ZERO DAWN SONG - Force Of Nature - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Cast out of inclusion’s warm embrace
Peer in from a solitary space
The sting of rejection leaves
Its scars upon my face
Vyhnána z teplého objetí zařazení
Pocházím z osamělého prostoru
Žihadlo odmítnutí ponechává
Své jizvy na mé tváři
I will run
I will fall
I will climb
Through it all
Ever keeping the pace...
Poběžím
Padnu
Vystoupám
Skrze to všechno
Stále udržuji své tempo
‘Cause I can see the worlds unseen
I can hear them call to me
Harnessing the energy
From every fall and failure
I’ll be a force of nature
Upon a world of rust
I’ll be a force of nature
The only truth I trust
Is what I’ve seen
Protože můžu vidět světy nespatřené
Mohu slyšet jak na mě volají
Spoutávám energii
Z každého pádu a neúspěchu
Stanu se silou přírody
Ve zrezlém světě
Stanu se silou přírody
Jediná pravda které věřím
Je to co vidím
So eager to seek, so much to find
Got nothing to prove to narrow minds
They rant of redemption as I
Leave them long behind
Tak dychtivá po pátrání, tak mnoho k nalezení
Nemám co bych prokázala uzavřeným myslím
Vyhlašuji vykoupení zatímco je
Nechávám daleko za sebou
In the bones
Of the earth
In the stones
And the dirt
There is form and design
V kostech
Země
V kamenech
A hlíně
Je forma a návrh
‘Cause I can see the worlds unseen
I can hear them call to me
Harnessing the energy
From every fall and failure
I’ll be a force of nature
Upon a world of rust
I’ll be a force of nature
The only truth I trust
Is what I’ve seen
Protože můžu vidět světy nespatřené
Mohu slyšet jak na mě volají
Spoutávám energii
Z každého pádu a neúspěchu
Stanu se silou přírody
Ve zrezlém světě
Stanu se silou přírody
Jediná pravda které věřím
Je to co vidím
Cries of corrupted wires
Return to sleep
Blaze with the raging fires
Výkřiky zkažených drátů
Navrací se ke spánku
Září zuřicími ohni
‘Cause I can see the worlds unseen
Truth is in the mystery
Focus on the sting I feel
From every pain and danger
Protože můžu vidět světy nespatřené
Pravda je v tajemství
Soustředím se na bodnutí, které cítím
Z každé bolesti a nebezpečí
‘Cause I can see the worlds unseen
I can hear them call to me
Harnessing the energy
From every fall and failure
I’ll be a force of nature
Upon a world of rust
I’ll be a force of nature
The only truth I trust
Is what I’ve seen
Protože můžu vidět světy nespatřené
Mohu slyšet jak na mě volají
Spoutávám energii
Z každého pádu a neúspěchu
Stanu se silou přírody
Ve zrezlém světě
Stanu se silou přírody
Jediná pravda které věřím
Je to co vidím

Text přidal Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Level 8

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.