Playlisty Akce
Reklama

Don't Wanna Lose This Feeling - text, překlad

playlist Playlist
I'm back for more and I got the cure
I know where I'm going for sure
What we threw away, we should be saved
Come and make my day
Jsem zpět pro více a mám lék
Vím jistě kam jdu
Co jsme zahodili pryč, měli bychom být spaseni
Přijď a zlepši můj den
I said some things
That did not ring true
And I said some things I did not mean to
Now I'm back for more (more)
Řekla jsem nějaké věci
Které nezněly dobře
A řekla jsem nějaké věci, které jsem nechtěla
Nyní se vracím pro víc
'Cos I don't wanna lose this feeling
That you're giving me every time I need it
Ain't lookin' for more
I need what you're givin' me more, and more
I don't wanna lose this feelin'
That you're givin' me every time I need it
I ain't lookin' for more
I need what you're givin' me, more
(give me more)
Protože nechci ztratit tento pocit
Který mi dáváš pokaždé, když ho potřebuji
Nehledám více
Potřebuji to, čeho mi dáváš více a více
Nechci ztratit tento pocit
Který mi dáváš pokaždé, když ho potřebuji
Nehledám více
Potřebuji to, čeho mi dáváš více a více
(Dej mi více)
Why can't we blow, why don't we go
With our imperfections, we know
What we threw away, should be saved
Come and make my day
Proč nemůžeme zmizet, proč nemůžeme jít
S našemi nedokonalostmi, my víme
Co jsme zahodili pryč, měli bychom být spaseni
Přijď a zlepši můj den
Don't wanna lose, don't, this feel
Don't, don't wanna lose, don't, this feel
Wanna lose, don't, this, this feel
I'm ready, I'm ready, ready, ready, ready
Nechci ztratit, nechci, tento pocit
Nechci, nechci ztratit, nechci, tento pocit
Chci ztratit, nechci, tento, tento pocit
Jsem připravena, jsem připravena, připravena, připravena, připravena
I'm ready, come get me
And give me some more, give me some more
I'm ready, come get me
And give me some more
Jsem připravena, pojď a vezmi si mě
A dej mi trochu více, dej mi trochu více
Jsem připravena, pojď a vezmi si mě
A dej mi trochu více
Ooh I'm ready
Oh give me some more
Oh some more
Yeah
Ooh jsem připravena
Oh dej mi trochu více
Oh trochu více
Yeah

Text přidal atblatex

Překlad přidal MC_Lambie

Překlad opravil MC_Lambie

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Neon Nights (Deluxe Edition)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.