Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

(You have had all that money can give you, but that wasn't enough. You became a thrill seeker.)
(Thrill seeker... thrill seeker... thrill seeker... thrill seeker...)
(Kill for a thrill)
(Assassin)
(This thrill-seeking became the one great thing in your life, piling on thrill on another until... the murder. Kill for the love of killing.)
(Kill me.)
(Kill for a thrill. The thrill-seeker comes from all walks of life... comes from the home... the home where the parents are too busy to train their children respect.)
(Respect) x11
(Měl jsi vše co ti mohli peníze dát, ale to nestačilo. Stal se z tebe hledač vzrušení.)
(Hledač vzrušení... hledač vzrušení... hledač vzrušení... hledač vzrušení...)
(Zabij pro vzrušení)
(Vrahu)
(Tohle "hledání vzrušení" se stalo jedinou velkou věcí ve tvém životě, hromadění vzrušení na další až do... vraždy. Zabij pro lásku ze zabíjení)
(Zabij mě.)
(Zabij pro uspokojení. Hledači uspokojení pochází ze všech oblastí života... pochází z domova... domova kde jsou rodiče zaneprázdněni než aby naučili dítě respektu.)
(Respekt) x11
Die! Die! Die! Die!
Scum sucking depravity debauched!
Anal fuck-fest, thrill Olympics
Savage, scourge, supply and sanctify
So what? (So what?) So what? (So what?)
So what? (So what?) So what? (So what?)
Die! Die! Die! Die!
Zemři! Zemři! Zemři! Zemři!
Špína sající zkaženou zhýralost!
Anální mrd-fest, uspokojující Olympiáda
Krutost, sužování, zásobit a posvěcovat
Tak co? (Tak co?) Tak co? (Tak co?)
Tak co? (Tak co?) Tak co? (Tak co?)
Zemři! Zemři! Zemři! Zemři!
(Thill-seeker. Kill for a thrill.)
(Assassin)
(Assassin)
(Assassin)
(Assassin)
(Assassin)
(Kill me.)
(Assassin)
(Hledač uspokojení. Zabij pro uspokojení.)
(Vrahu)
(Vrahu)
(Vrahu)
(Vrahu)
(Vrahu)
(Zabij mě.)
(Vrahu)
Die! Die! Die! Die!
You said it!
Sedatives supplied become laxatives
My eyes shit out lies
I only kill to know I'm alive
So what? (So what?) So what? (So what?)
So what? (So what?) So what? (So what?)
Die! Die! Die! Die!
Zemři! Zemři! Zemři! Zemři!
Řekl jsi to!
Dodávaná sedativa se stala projímadly
Moje oči serou lži
Zabíjím jenom abych věděl že jsem živ
Tak co? (Tak co?) Tak co? (Tak co?)
Tak co? (Tak co?) Tak co? (Tak co?)
Zemři! Zemři! Zemři! Zemři!
(Kill for a thrill.)
(Assassin)
(Some people think newspapers exaggarate juvenile crime, or that it's confined mostly to large cities. Juvenile deliquencies on the rise... thus apparent something has gone wrong with the environment. Adults create the world children live in. Juvenile deliquency is always rooted in adult deliquency, and in this process parents play the key role. When children grow up among adults who refuse to recognize anything that is fine or good or worthy of respect...)
(Zabij pro uspokojení.)
(Vrahu)
(Někteří lidé si myslí že noviny zveličují kriminalitu mladistvých, nebo že se soustředí spíše na velká města. Delikvence mladistvých je na počátku... je tedy jasné že se něco v okolí pokazilo. Dospělý vytvořili svět ve kterém děti žijí. Delikvence mladistvých je vždy zakořeněna v delikvenci dospělých, a v tomto průběhu hrají rodiče klíčovou roli. Když děti vyrůstají mezi dospělými kteří odmítaj rozpoznat vše co je v pořádku nebo dobré nebo hodné respektu...)
Die! Die! Die! Die!
So what, it's your problem to learn to live with
Destroy us, or make us saints
We don't care, it's not our fault that we were born too late
A screaming headache on the brow of the state
Killing time is appropriate
To make a mess and fuck all the rest, we say, we say
So what? (So what?) So what? (So what?)
So what? (So what?) So what?
Die!
Zemři! Zemři! Zemři! Zemři!
Tak co, je to tvůj problém naučit se s tím žít
Znič nás, nebo z nás udělej svaté
Nezajímáme se, není to naše chyba že jsme se narodili tak pozdě
Řev bolesti hlavy na čele státu
Čas zabíjení je vhodný
Udělat bordel a mrdat všechen zbytek, říkáme, říkáme
Tak co? (Tak co?) Tak co? (Tak co?)
Tak co? (Tak co?) Tak co?
Zemři!
(Respect, respect)
(Kill for a thrill.)
(Assassin, assassin)
(Assassin, assassin)
(Assassin, assassin)
(Assassin)
(Kill for a thrill.)
(Kill me.)
(Assassin)
(Kill me.)
(Kill.)
(Assassin)
(Kill me.)
(Kill.)
(Assassin)
(Kill me.)
(Kill.)
(Assassin)
(Kill for a thrill.)
(Kill me.)
(Respekt, respekt)
(Zabij pro uspokojení.)
(Vrahu, vrahu)
(Vrahu, vrahu)
(Vrahu, vrahu)
(Vrahu)
(Zabij pro uspokojení.)
(Zabij mě.)
(Vrahu)
(Zabij mě.)
(Zabij.)
(Vrahu)
(Zabij mě.)
(Zabij.)
(Vrahu)
(Zabij mě.)
(Zabij.)
(Vrahu)
(Zabij pro uspokojení.)
(Zabij mě.)
Die!
Now I know what is right
I'll kill them all if I like
I'm a timebomb inside
No one listens to reason
It's too late and I'm ready to fight!
(So what?) (So what?) I'm ready to fight!
(So what?) (So what?) I'm ready to fight!
(So what?) (So what?) I'm ready to fight!
(So what?) (So what?) I'm ready to fight!
(So what?) (So what?) I'm ready to fight!
(So what?) (So what?) I'm ready to fight!
(So what?) (So what?) I'm ready to fight!
(So what?) (So what?) I'm ready to fight!
Zemři!
Nyní vím co je správné
Zabiju je všechny když budu chtít
Uvnitř jsem časovaná bomba
Nikdo neposlouchá důvod
Je příliš pozdě a já jsem připraven bojovat!
(Tak co?) (Tak co?) Jsem připraven bojovat!
(Tak co?) (Tak co?) Jsem připraven bojovat!
(Tak co?) (Tak co?) Jsem připraven bojovat!
(Tak co?) (Tak co?) Jsem připraven bojovat!
(Tak co?) (Tak co?) Jsem připraven bojovat!
(Tak co?) (Tak co?) Jsem připraven bojovat!
(Tak co?) (Tak co?) Jsem připraven bojovat!
(Tak co?) (Tak co?) Jsem připraven bojovat!

Text přidala Dzana11

Text opravil ImSinner

Video přidala scaredy_cat

Překlad přidal ImSinner

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

In Case You Didn't Feel Like Showing Up

Reklama

Ministry texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.