Kecárna Playlisty
Reklama

The Mob Rap - text, překlad

playlist Playlist
They call me undead an ABOMINATION
Better get yourself prepared for ZOMBIE CHASIN
Once I'm on your tail,
I cannot be stopped
I'll keep slammin' on your door until I KNOCK IT OFF
GRRRRRR!!!!
Is one of three words
In my vocab
If I say BLEH BLEH
Then you made me MAD
And if you push me,
I'll push you back
My skin is green and my heart is BLACK
Nazývají mě nemrtvou PŘÍŠEROU
Radši se sám připrav na PRONÁSLEDOVÁNÍ ZOMBIEKY
Jednou jsem na tvé stopě,
Nemůžu být zastaven
Budu stále bouchat na tvé dveře dokud je NEVYKOPNU ÚPLNĚ
GRRRRRR!!!!
Je jedno ze tří slov
V mém slovníku
Jestli řeknu BLEH BLEH
Tak si mě NAŠTVAL
A když ty mě praštíš,
Praštím tě taky
Moje kůže je zelená a srdce ČERNÉ
I'm like walking corpse of LEGOLAS
I got a bow in my hand and I NEVER MISS
I'm menace to everybody in the game
You heat my bones CLICK CLACK
And ya know my name
Cuz I'm a skeleton
Ya better run
I'll shoot ya bum PUNK
Just because I think it's fun
If you're outside at night,
You should try to hide
I'll be lookin' for ya while I take a SPIDER RIDE
WOOO
Jsem jako chodící mrtvola LEGOLASE
Mám luk v ruce a NIKDY NEMINU
Jsem nebezpečí každému ve hře
Slyšíš moje kosti KLIK KLAK
A víš moje jméno
Protože jsem kostlivec
Radši běž
Střelím tě do zadku PANKÁČI
Jenom protože si myslím, že je to sranda
Jestli si v noci venku,
Měl by ses zkusit schovat
Budu tě hledat zatímco POJEDU NA PAVOUKOVI
WOOO
Don't mistake me for a walking penis
Yes I'm shaped like one
But I'm quite egregious
Because everybody runs,
No one ever hits me
You know if I go down
I'm TAKING YOU WITH ME
HISSSSSSS
That's the only sound I make
And if you hear me nearby
Then it's probably too late
My massive blast radius
Will hit your bum
Say goodbye level 50,
Hello level ONE
Nespleť si mě s chodícím penisem
Ano, mám tvar jako jeden
Ale jsem poněkud vyjímečný
Protože každý utíká,
Nikdo mě nepraští
Víš že pokud padnu
VEZMU TĚ S SEBOU
HISSSSSSS
To je jediný zvuk který dělám
A pokud mě slyšíš blízko
Pak je pravděpodobně příliš pozdě
Masivní rozsah mého výbuchu
Tě trefí do zadku
Řekni sbohem levelu 50,
Ahoj levelu JEDNA

The sun goes down
That's when
They get started
They've got one mission
That's to
Kill the target
Are you the kinda miner who can fight off all the mobs?
Or are you
Just another noob
Who keeps
Creative mode on?
Slunce zapadá
To je čas
Kdy oni vyrazí
Mají jedno poslání
To je
Zabít terč
Jsi ten majner který dokáže porazit všechny příšery?
Nebo jsi
Jenom další noob
Který má
Zapnutý creativ mod?

I spawn within the depths of nether
So I'm rather accustomed to fiery weather
And I'm on patrol with a golden sword
Gettin' ready to attack
So COME AT ME BRO
SNORT SNORT
Don't try to make me OVERREACT
Because once I'm provoked, you get the WHOLE PACK
You may call us butt buddies and we are just that cuz we smell like bacon and we taste like ASS
Rodím se v hlubinách pekla
Takže jsem spíš zvyklý na ohnivé podnebí
A jsem na stráži se zlatým mečem
Připravuji se na útok
Tak SI NA MĚ POJĎ KÁMO
CHROCHT CHROCHT
Nezkoušej mě přinutit PŘEHNANĚ REAGOVAT
Protože jednou když jsem vyprovokovaný,dostaneš CELÉ BALENÍ
Můžeš nás nazývat tupými a mi jimi jsme, protože voníme jako slanina a chutnáme jako PRDEL
WHOOOAAAAAA
I'm just a villager dude
I was caught in the middle of a CRAZY FEUD
I just grow my herbs and smoke my pipe
I have a tiny house bro
THIS IS MY LIFE
I just do what I can to get by then the mobs and griefers screw me over
WHY!?!?!?!
Let's all live in HARMONY!
We can work together dudes
Come along with me!!!
WHOOOAAAAAA
Jsem jen vesnický chlápek
Byl jsem zastižen právě ve středu mého ŠÍLENÉHO SVÁRU
Právě sem zasázel mé byliny a zakouřil si z dýmky
Mám malý domek kámo
TO JE MŮJ ŽIVOT
Prostě dělám co můžu abych dostal pryč monstra a lupiče
PROČ!?!?!?!
Pojďme všichni žít v HARMONII!
Můžeme pracovat společně lidi
Pojďte se mnou!!!

The sun goes down
That's when
They get started
They've got one mission
That's to
Kill the target
Are you the kinda miner who can fight off all the mobs?
Or are you
Just another noob
Who sleeps in bed until dawn?
Slunce zapadá
To je čas
Kdy oni vyrazí
Mají jedno poslání
To je
Zabít terč
Jsi ten majner který dokáže porazit všechny příšery?
Nebo jsi
Jenom další noob
Který spí až do východu slunce?

My voice is high-pitched so nobody likes me
I can't live in a house
Cuz that'd be a tight squeeze
I fly freely with my eyes squeezed tight
Take a nap in the sky
Till find a fight and then I SQUEAL like a girl and I breathe fireballs
If you think that you can take me then I hope you're kinda tall
I'm the biggest in size and I use it well
I may sound like a baby but I SPAWN IN HELL
Můj hlas je pronikavý a tak mě nikdo nemá rád
Nemůžu žít v domě
Protože tam bych byl zmačkaný
Létám volně s očima pevně zavřenýma
Zdřímnu si na nebi
Dokud nezačnu bojovat a to JEČÍM jako holka a vydechuji ohnivé koule
Jestli si myslíš že mě můžeš porazit tak to doufám
že jsi dost vysoký
Jsem největší a dost toho využívám
Možná zním jako dítě ale RODÍM SE V PEKLE
Well...
I'm an Enderman...
...rapping isn't my THING.
but I guess I'll do SOMETHING since...
I'd prefer not to SING.
I'm tall and dark, all I do is walk minding my own business until I'm pissed off.
Is this block from your house?
WELL NOW IT'S MINE
Don't look at my face and we'll be JUST FINE
No...
Já jsem Enderman...
...rapování není moje VĚC
Ale hádám že NĚCO udělám...
Radši bych ale NEZPÍVAL
Jsem vysoký a černý, všechno co dělám je obhlížení mého vlastního byznysu dokud nejsem nasraný
Je to blok z tvého domu?
NO TEĎ UŽ JE MŮJ
Nedívej se na mě a budeme V POHODĚ

The sun goes down
That's when
They get started
They've got one mission
That's to
Kill the target
Are you the kinda miner who can fight off all the mobs?
Or are you
Just another noob
Who spawns whatever he wants?
PATHETIC
Slunce zapadá
To je čas
Kdy oni vyrazí
Mají jedno poslání
To je
Zabít terč
Jsi ten majner který dokáže porazit všechny příšery?
Nebo jsi
Jenom další noob
Který si zrodí cokoli chce?
PATETICKÉ
The sun goes down
That's when
They get started
They've got one mission
That's to
Kill the target
Are you the kinda miner who can fight off all the mobs?
Or are you
Just another noob
Who sounds like somebody's MOM?!?!
Slunce zapadá
To je čas
Kdy oni vyrazí
Mají jedno poslání
To je
Zabít terč
Jsi ten majner který dokáže porazit všechny příšery?
Nebo jsi
Jenom další noob
Který zní jako něčí MÁMA?!?!

Text přidala R3N

Video přidala R3N

Překlad přidala Elysko

Je zde něco špatně?
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Minecraft texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.