Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Thank You God - text, překlad

playlist karaoke

I have an apology to make
I'm afraid I've made a big mistake
I turned my face away from you, Lord

I was too blind to see the light
I was too weak to feel Your might
I closed my eyes; I couldn't see the truth, Lord

But then like Saul on the Damascus road,
You sent a messenger to me, and so
Now I've have had the truth revealed to me
Please forgive me all those things I said
I'll no longer betray you, Lord
I will pray to you instead

And I will say thank you, thank you
Thank you, God
Thank you, thank you
Thank you, God...
Thank you, God...

Thank you, God, for fixing the cataracts of Sam's mum
I had no idea, but it's suddenly so clear now
I feel such a cynic, how could I have been so dumb?
Thank you for displaying how praying works:
A particular prayer in a particular church
Thank you Sam for the chance to acknowledge this
Omnipotent ophthalmologist

Thank you, God, for fixing the cataracts of Sam's mum
I didn't realize that it was so simple
But you've shown a great example of just how it can be done
You only need to pray in a particular spot
To a particular version of a particular god,
And if you pull that off without a hitch,
He will fix one eye of one middle-class white bitch

I know in the past my outlook has been limited
I couldn't see examples of where life had been definitive
But I can admit it when the evidence is clear,
As clear as Sam's mum's new cornea
(And that's extremely clear! )

Thank you, God, for fixing the cataracts of Sam's mum
I have to admit that in the past I have been skeptical
But Sam described this miracle and I am overcome!
How fitting that the sighting of a sight-based intervention
Should open my eyes to this exciting new dimension
It's like someone put an eye chart up in front of me
And the top five letters say: I C, G O D

Thank you, Sam, for showing how my point of view has been so flawed
I assumed there was no God at all but now I see that's cynical
It's simply that his interests aren't particularly broad
He's largely undiverted by the starving masses,
Or the inequality between the various classes
He gives you strictly limited passes,
Redeemable for surgery or two-for-one glasses

I feel so shocking for historically mocking
Your interests are clearly confined to the ocular
I bet given the chance, you'd eschew the divine
And start a little business selling contacts online

Fuck me Sam, what are the odds
That of history's endless parade of gods
That the God you just happened to be taught to believe in
Is the actual one and he digs on healing,
But not the AIDS-ridden African nations
Nor the victims of the plague, nor the flood-addled Asians,
But healthy, privately-insured Australians
With common and curable lenses degeneration

This story of Sam's has but a single explanation:
A surgical God who digs on magic operations
No, it couldn't be mistaken attribution of causation
Born of a coincidental temporal correlation
Exacerbated by a general lack of education
Vis-a-vis physics in Sam's parish congregation
And it couldn't be that all these pious people are liars
It couldn't be an artefact of confirmation bias
A product of groupthink,
A mass delusion,
An Emperor's New Clothes-style fear of exclusion

No, it's more likely to be an all-powerful magician
Than the misdiagnosis of the initial condition,
Or one of many cases of spontaneous remission,
Or a record-keeping glitch by the local physician

No, the only explanation for Sam's mum's seeing:
They prayed to an all-knowing superbeing,
To the omnipresent master of the universe,
And he liked the sound of their muttered verse.

So for a bit of a change from his usual stunt
Of being a sexist, racist, murderous cunt
He popped down to Dandenong and just like that
Used his powers to heal the cataracts of Sam's mum
Of Sam's mum

Thank you God for fixing the cataracts of Sam's mum!
I didn't realize that it was such a simple thing
I feel such a dingaling, what ignorant scum!

Now I understand how prayer can work:
A particular prayer in a particular church
In a particular style with a particular stuff
And for particular problems that aren't particularly tough,
And for particular people, preferably white
And for particular senses, preferably sight
A particular prayer in a particular spot
To a particular version of a particular god

And if you get that right, he just might
Take a break from giving babies malaria
And pop down to your local area
To fix the cataracts of your mum!

Text přidal mildanoch

Video přidal mildanoch

Musím se za něco omluvit
Obávám se, že jsem se v něčem zmýlil
Odvrátil jsem od tebe svou tvář, Pane

Byl jsem příliš slepý, abych viděl světlo
Byl jsem příliš slabý, abych cítil tvou vůli
Zavřel jsem oči; Neviděl jsem pravdu, Pane

Ale jako Saul na cestě do Damašku
Poslal jsi mi posla, a tak
je nyní pravda odhalena přede mnou
Prosím, odpusť mi vše, co jsem řekl
Už tě nebudu zavrhovat, Pane
Budu se k tobě modlit

A řeknu děkuji, děkuji
Děkuji, Pane
Děkuji, Děkuji
Děkuji, Pane...
Děkuji, Pane...

Děkuji, Pane, že jsi vyléčil šedý zákal Samovy mámy
Neměl jsem tušení, ale nyní je to tak jasné
Cítím se tak směšně, jak jsem mohl být tak hloupý?
Děkuji za objasnění, jak modlitby fungují:
Konkrétní modlitba v konkrétním kostele
Děkuji, Same, za tu možnost objasnění
Všemohoucí oční lékaři

Děkuji, Pane, že jsi vyléčil šedý zákal Samovy mámy
Netušil jsem, že je to tak snadné
Ale ty si nám ukázal skvělý příklad toho jak se to dá zvládnout
Pouze se musíte modlit na konkrétním místě
Konkrétnímu typu konkrétního boha
A pokud to zvládnete, bez jediného háčku
Tak Bůh vyléčí jedno oko jedné bílé měšťácké děvky

Vím, že v minulosti byli mé názory limitovány
Neviděl jsem příklady, kde byl život konečný
Ale mohu to připustit, když mám jasný důkaz
Jako je jasná nová rohovka Samovy matky
(A to je velmi jasné!)

Děkuji, Pane, že jsi vyléčil šedý zákal Samovy mámy
Musím připustit, že jsem byl v minulosti skeptický
Ale Sam popsal tento zázrak a já jsem ohromen!
Jak vybavení na pozorování zákroku bází
By mělo otevřít mé oči do této úžasné nové dimenze
Jako kdyby přede mě někdo postavil eyechart
A prvních pět písmen by bylo: I C, G O D

Děkuji, Same, že jsi mi ukázal, že mé názory byly vadné
Myslel jsem, že žádný Bůh nebyl, ale nyní vím, že to je hloupost
Jenom jeho zájmy nejsou až tak velké
Vůbec ho nezajímají masy hladovějících lidí
Nebo nerovnoprávnost mezi jednotlivými třídami
Jenom dává omezené přechody
Výpověďní za operaci, nebo brýle 2v1

Cítím se tak otřeseně za utahování si z historie
Tvé zájmy jsou pouze zaměřené na optiku
Vsadím se, že kdyby jsi mohl, vyhneš se božstvu
a založí si online business prodávání čoček

To mě poser, Same, jaká je pravděpodobnost
že historie nekonečného zvyku bohů
že Bůh, o kterém si právě zjistil že doopravdy existuje
Je ten pravý a soustředí se na léčby
Ale né AIDS, který je po celé Africe
Ani oběti moru, nebo zaplavení Asiaté
Ale zdraví, soukromě pojištění Australané
Se společnou a léčitelnou degenerací čoček

Tento Samův příběh má snadné vysvětlení:
Chirurgik Bůh si libuje v magických operacích
Ne, nemohla to být špatná diagnóza
vzniklá z náhodné časové spojitosti
Zhoršena obecným nedostatkem znalostí
Vis-a-vis fyzika v Samově farním sboru
Nemohlo to být ani to, že všichni zbožní lidé jsou lháři
Nemůže to být artefakt zaujatosti potvrzení
Výmysl myšlení skupiny
Masový blud
Císařovy nové šaty ve stylu strach z vyloučení

Ne, spíše je to všemocný mág
nežli špatná diagnóza počátečního stavu
nebo jeden z mnoha případů spontánní remise
Nebo závada v záznamech tamějšího lékaře

Ne, jediné vysvětlení pro znovuvidění Samovy matky
Modlili se ke všeznalé nadbytosti
K všudypřítomnému pánu vesmíru
kterému se líbil zvuk jejich zamumlaných veršů

Takže aby trochu změnil svůj každodenní program
bytí sexistická, rasistická, vraždící děvka
Seskočil dolů do Dandenongu a jen tak
použil svou sílu aby vyléčil šedý zákal Samovy matky
Samovy matky

Děkuji, Pane, že jsi vyléčil šedý zákal Samovy mámy
Netušil jsem, že je to tak jednoduché
Cítím se tak hloupě, jako ignorantská děvka.

Už vím jak modlitby fungují:
Konkrétní modlitba v konkrétním kostele
v konkrétním stylu s konkrétními věcmi
za konkrétní problémy které nejsou konkrétně těžké,
za konkrétní lidi, nejlépe bílé
a za konkrétní smysly, nejlépe zrak
konkrétní modlitba, na konkrétním místě
ke konkrétnímu typu konkrétního boha

A pokud to splníte, mohl by
si dát pauzu s nakažováním dětí malárii
a skáknout do vaší oblasti
aby vyléčil šedý zákal vaší mámy!

Překlad přidal mildanoch


Nezařazené v albu

Tim Minchin texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.