Playlisty Kecárna
Reklama

Done Is Done - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You don’t know what you’re looking for,
You’re lost in the past.
You don’t know who you are any more.
How long will it last?
Nevíš, co hledáte,
Jsi ztracen v minulosti.
Vy nevíte, kdo jste nic víc.
Jak dlouho to bude trvat?
Well, it will last as long as you’re gone
In the future or past.
There’s a crusher ahead,
Because you mind real fast.
If it was yesterday I would let you go,
Are you happy if the answer’s no?
It will soon be the time to make it so, yeah...
No, to bude trvat tak dlouho, jak jste pryč
V budoucnosti nebo minulosti.
Je tu drtiče dopředu,
Protože si myslí opravdu rychle.
Pokud by to bylo včera bych tě nechat jít,
Jste rádi, když odpověď je ne?
To bude brzy čas, aby to tak, jo ...
What’s done is done,
You need to set your ways.
And that is you,
You in your future days.
The space is slim,
So meet my everyone.
So, please, I said
What’s done is done.
Co se stalo, stalo se,
Musíte nastavit cesty.
A to jste vy,
Vás v budoucnu dnů.
Prostor je štíhlý,
Takže s mým každého.
Takže, prosím, řekl jsem
Co se stalo, stalo se.
You don’t know what you are any more,
Just know where you’ve been.
It doesn’t matter how it all was before,
Let the present begin.
Big decision for a man in the daze,
To leave the haze, yeah...
Nevíte, co jste o nic víc,
Stačí vědět, kde jste byli.
Nezáleží na tom, jak to všechno bylo předtím,
Nechť současnosti začíná.
Velké rozhodnutí pro muže v omámení,
Chcete-li opustit oparu, jo ...
What’s done is done,
You need to set your ways.
And that is you,
You in your future days.
The space is slim,
So meet my everyone.
So, please, I said
What’s done is done,
What’s done is done.
Co se stalo, stalo se,
Musíte nastavit cesty.
A to jste vy,
Vás v budoucnu dnů.
Prostor je štíhlý,
Takže s mým všichni.
Takže, prosím, řekl jsem
Co se stalo, stalo se,
Co se stalo, stalo se.
Movement is a sign of life, keep moving forward, life,
There is no going back from here in spite of all your fight.
There’s no point in blaming yourself for the wrongs you’ve done,
The game that is really numb, no need to be on the run.
Pohyb je znamením života, neustále v pohybu vpřed, život,
Není cesty zpět odtud přes všechny vaše boje.
Neexistuje žádný smysl obviňovat za křivdy, co jste udělal,
Hra, která je opravdu otupělá, není třeba být na útěku.
What’s done is done,
You need to set your ways.
And that is you,
You in your future days.
The space is slim,
So meet my everyone.
So, please, I said
What’s done is done,
What’s done is done,
What’s done is done.
Co se stalo, stalo se,
Musíte nastavit cesty.
A to jste vy,
Vás v budoucnu dnů.
Prostor je štíhlý,
Takže s mým každého.
Takže, prosím, řekl jsem
Co se stalo, stalo se,
Co se stalo, stalo se,
Co se stalo, stalo se.
So, please, I said
What’s done is done,
What’s done is done,
What’s done is done.
Takže, prosím, řekl jsem
Co se stalo, stalo se,
Co se stalo, stalo se,
Co se stalo, stalo se.
So, please, I said
What’s done is done,
What’s done is done.
Takže, prosím, řekl jsem
Co se stalo, stalo se,
Co se stalo, stalo

Text přidal Arthegor

Video přidal Arthegor

Překlad přidala adjaps

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Machine 15

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.